Spring til indhold

Baggrund for projekt aktivitetsmåling

I 2017 deltog Holbæk Kommune i en landsdækkende undersøgelse, ”Fremtidens idrætsfaciliteter”, med Syddansk Universitet og Lokale- og anlægsfonden. Foruden Holbæk Kommune deltog yderligere 22 kommuner i undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var blandt andet at afdække benyttelsesgraden i - og brugernes tilfredshed med - kommunernes idrætsfaciliteter.

I oktober 2017 forelå resultatet af undersøgelsen. (På dette link kan du åbne undersøgelsen i pdf-udgave)

Generelt viste undersøgelsen på landsplan, at ca. 25-30% af booket haltid ikke blev benyttet. Samme billede gjorde sig gældende i Holbæk Kommune.

I forlængelse af undersøgelsens præsentation blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både selvejende og kommunale idrætshaller.

En af arbejdsgruppens opgave var at pege på løsninger der kunne optimere benyttelsen af idrætshallerne.

På baggrund af undersøgelsen ”Fremtidens idrætsfaciliteter” og arbejdsgruppens anbefalinger blev det besluttet at foretage aktivitetsmåling i udvalgte idrætshaller i Holbæk Kommune.

I slutningen af 2018 fik Holbæk Kommune mulighed for at deltage i projekt med LOA om aktivitetsmåling.

Aktivitetsmålingen skal derfor være med til at give information til planlægning og optimal benyttelse af idrætsfaciliteterne.Feedback

Sidst opdateret

24.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen