Spring til indhold

Idrætsanlæg, boldbaner og udendørsanlæg

Der findes idrætsanlæg i alle lokalområder der gratis kan benyttes af folkeoplysende foreninger

Holbæk Kommune stiller idrætsanlæg og boldbaner til rådighed for foreningerne i Holbæk Kommune i perioden fra april til oktober.

Vejrforholdene forår og efterår kan betyde udsættelse af åbningen af banerne samt at udvalgte baner lukkes ned tidligere i efteråret. 

Ibrugtagning om foråret sker efter faglig vurdering i forhold til græssets vækststart, der sker når jorden stabilt er omkring +6Co typisk primo/medio april.

Det afgørende for sunde og holdbare baner er, at de ikke udsættes for belastning før græsset er i vækst.  Hvis der samtidig er frost i jorden kan overfladevand ikke komme væk eller optages af panterne.

For tidlig brug betyder derfor, at græsset nedslides og banernes overflade ødelægges med spor, der nedsætter den ønskede banekvalitet.

Når græsset er i vækst går arbejdet med kridtning af de i alt 520 baner, store som små, i gang.  Det arbejdet tilrettelægges og prioriteres, så foreningernes behov tilgodeses bedst muligt.

Drift & Vedligehold giver Kultur, Fritid & Ungeliv besked, hvorefter Kultur og Fritid frigiver banerne ved at give foreningerne besked.

Der findes kunstgræsbaner i Holbæk, Mørkøv, Svinninge, Tuse, Tølløse og Vipperød. Oplysningerne lån af kunstgræsbanerne finder du nedenstående overskrift om kunstgræsbaner.

Idrætsanlæggene er samlet i en fælles facilitetsdatabase som du finder på denne side i højre menuen. Når du vælger Holbæk under kategorien kommuner får du et overblik over faciliteterne i Holbæk Kommune.

Vil du låne et idrætsanlæg eller udendørs areal kan du få flere oplysninger under de nævnte overskrifterne nederst på denne side.Feedback

Sidst opdateret

08.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen