Kolonihaver og Daghaver

Få jord under neglene - lej en kommunal kolonihave eller daghave, og nyd naturen og fællesskabet i en haveforening.

Holbæk Kommune har en række dejlige koloni- og daghaveområder indenfor byzone, beliggende i Holbæk kommune. Haverne er tiltænkt havedyrkning og rekreation, men indbyder samtidig til socialt fællesskab.

Information om leje af en koloni- eller daghave samt ventelister

Du kan blive skrevet op til en koloni- eller daghave, ved at henvende dig til formanden, i den haveforening hvor du ønsker at leje en have. Foreningen kan informere dig om venteliste mv., samt hvilke kolonihavehuse, der evt. er til salg mv.

For at komme i betragtning til en daghave/kolonihave, skal man have bopælspligt i Holbæk Kommune.

Kolonihaver

Grundarealet for en kolonihave ligger typisk mellem 300-600 m².

I Holbæk Kommunes kolonihaver er det tilladt at overnatte i perioden mellem d. 1. april – 30. september, bortset fra weekendophold. Det er ikke tilladt, at anvende kolonihaver til helårsbeboelse.

Der er for hvert kolonihaveområde oprettet en Kolonihaveforening, hvoraf de fleste er medlem af den landsdækkende interesseorganisation Kolonihaveforbundet for Danmark.

Holbæk Kommune har indgået lejeaftaler med Kolonihaveforbundet, omkring udlån af kolonihaveområdet til den enkelte kolonihaveforening.

Husk at offentligheden har ret til at færdes til fods på veje og stier i alle kommunens kolonihaveområder.

Kolonihaveområder i Holbæk Kommune

Der er seks kolonihaveområder i Holbæk by, samt ét i St. Merløse:

Haveforening Beliggenhed - find vej By Antal haver
Haveforeningen af 1912* Strandmøllevej, 1912 Holbæk 22
Haveforeningen Fælledparken* Samsøvej Holbæk 65
Haveforeningen Møllevangen* Isefjordsvej - Østerled Holbæk 20
Haveforeningen Granløseparken* Granløseparken Holbæk 100
Haveforeningen Rørvangsparken* Rørvangsparken Holbæk 165 
Haveforeningen Slotshaven Slotshaven og Lundemarksvej Holbæk 43 


 *Medlem af kolonihaveforbundet i Danmark.

Find kontaktoplysninger til de enkelte haveforeninger hos Kolonihaveforbundet

Daghaver 

Holbæk Kommunes daghave områder benyttes som nyttehaver. En daghave giver ikke mulighed for overnatning. Grundarealet er typisk mindre og billigere end en kolonihave.

Der må ikke opføres nogen former for bygninger eller lignende i haverne.

Ansøgere kan kun blive skrevet op til 1 daghave pr. husstand. Ansøgere der ikke har adgang til egen have, prioriteres forud for øvrige ansøgere på ventelisten.

Såfremt en ansøger siger nej til et havelod, og hvis pågældende står for tur til at leje et havelod, gælder det som 1. tilbud.

Man kan højest sige nej til tilbud 2 gange. Herefter skrives ansøger nederst på ventelisten.

Der indgås herefter en aftale om leje af daghaven med Holbæk Kommune.

Daghaveområder i Holbæk Kommune

Der er tre daghaveområder i Holbæk by, et i Svinninge og et i Tølløse. 

Haveforening

Beliggenhed - find vej

By

Bemærkninger

Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed

Nørre Hovvej - Chr. Hansensvej

Svinninge 11 haver
Pris: 100 kr./år
Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed
Slåenstien ved Østerled Holbæk 11 haver
Haveforeningen Trekanten Strandmøllevej, Trekanten Holbæk 12 haver 

Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed

Rødtjørnevej Tølløse 26 haver

Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed

Ved Parken  Tølløse  9 haver
Haveforeningen Humlehaverne Humlehavevej  St. Merløse 24 haver

 

Kontakt

 Information om salg af ejendomme, grunde og leje af daghaver:

Vækst og Bæredygtighed - Bryggeri & Ejendomme 

E-mail: Ejendomsadministration@holb.dk

 

Links om kolonihaver

Senest opdateret 23-04-2024