Spring til indhold

Holbæk Ny Havn

I Holbæk Ny Havn er der plads til de større fartøjer, og her er du er tæt på både byen, Holbæk Gl. Havn og havnens forskellige aktiviteter.

Gæstesejler i Holbæk Ny Havn


Større fartøjer samt turbåde, charterskibe og skoleskibe m.m. skal anløbe kaj i Holbæk Ny Havn.


Holbæk Ny Havn er tilsluttet Frihavnsordningen (FH). Er du en på en ferie- eller tursejlads til Holbæk Ny Havn, og har dit fartøj hjemsted i en havn, som er med i FH og dit fartøj en gældende FH etiket, kan du lægge til som gæst og overnatte her de 3 første døgn mod betaling af kr. 35,00 pr. døgn til dækning af havnens udgifter til vand, strøm og bortskaffelse af affald (Miljøbillet).

Ønsker du at blive længere, er det til gældende havneafgift for gæstesejlere ifølge ”Holbæk Havnevæsen Takstregulativ m.m. for fritidssejlere”. En ny tre døgns periode kan først begynde efter fire døgns fravær.

Det ovennævnte følger af gældende regelsæt for Frihavnsordningen § 1.3, § 2 og § 4.

I Frihavnsordningen er i § 4 fastsat:

”FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.”
På Midtermolen i Gl. Havn står en automat, hvor du kan købe miljøbillet og betale havneafgift for gæstesejlere.

Spildevand, el og vand m.m.

Holbæk Ny Havn er forsynet med tømmestationer til spildevand samt el- og vandstandere, der står ved kajen. Der er lukket for vandet i perioden 1. november til 1. marts. Toiletter og bad findes i bygningerne Havnecaféen ”Kabyssen” og Værftscaféen i Gl. Havn. Koden til at komme ind finder du på den kvittering, du modtager efter betaling i automaten på Midtermolen i Gl. Havn.

Øvrige aktiviteter

I havnebassinet er der desuden en flydebro til mindre både. Det er også her på plads 803 man lægger til med Fjordland’s udlejningsbåd.
Ved Holbæk Ny Havn finder du forskellige aktiviteter, blandt andet boldområde, biograf, natklub og bystranden.

 

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

 

Læs om Gl. Havn  Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard

Aktiviteter i Ny Havn