Spring til indhold

På mountainbike i naturen

I Holbæk Kommune findes der ingen mountainbikeruter, men du må gerne cykle på menneskeskabte skovveje og skovstier, hvis du følger reglerne i Naturbeskyttelsesloven.

Cykling i skoven – hvor og hvordan?

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven:

  • Du må cykle på alle veje og stier - i private skove dog kun fra kl. 6 til solnedgang.
  • Det er ikke tilladt at cykle i skovbunden, nedad skrænter eller på stendiger eller gravhøje.
  • Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer.
  • Al færdsel og cykling er på eget ansvar.
  • Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe, og underlaget løst eller glat.

Vis hensyn når du cykler i skoven

  • Kør kun på skovveje og brede stier eller på ruter udlagt til MTB-kørsel.
  • Vis hensyn til andre skovgæster. Sæt farten ned når du nærmer dig, og vær opmærksom på, om de har opdaget dig.
  • Undgå, så vidt muligt, at køre på ridestier og de markerede vandrestier (markeret med gule eller blå pletter).
  • Kør med omtanke og pløj ikke stien op med bremsespor.
  • Husk, det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.

Cykelløb i Holbæks kommunale skove

Hvis du ønsker at lave et cykelløb i en af Holbæks kommunale skove, skal du først søge om tilladelse ved at kontakte kultur- og fritidssekretariatet.

Cykelløb i en af statsskovene

Hvis du ønsker at lave et cykelløb i en af statsskovene i Holbæk Kommune, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen Vestsjælland.

Skovdistriktet forsøger blandt andet at koordinere de forskellige arrangementer, så der ikke opstår konflikter, og for at sikre, at der tages hensyn til naturværdierne.

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Kontakt kultur- og fritidssekretariatet

Kultur- og fritidssekretariatet
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36
E-mail: kulturogfritid@holb.dk