Spring til indhold

Cykelkatalog til skoler

I forbindelse med Tour de France-besøget i Holbæk Kommune, er der lavet et cykelkatalog fuld af spændende lege for børn og unge,

I juli 2022 kommer Tour de France for første gang nogensinde til Danmark. Det er et unik event, som vil skabe stor opmærksomhed i hele landet og hos Holbæk Kommunes foreninger, frivillige samt børn og unge.

Denne kæmpemæssige sportsbegivenhed giver en naturlig anledning til at sætte et lokalt fokus på cykeloplevelser og -færdigheder hos børn og unge i Holbæk.

Under overskrifterne Bevægelse og Færdselslære i skolen er nærværende Cykellegekatalog udviklet i et samarbejde mellem Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune. Cykellegekataloget henvender sig til det pædagogiske personale i indskolingen.

Cykellegene er organiseret således, at jo længere ind i kataloget legene findes, jo flere cykelfærdigheder kræver legen, ligesom
kompleksiteten i legen stiger.

Alt efter klassens eller elevgruppens niveau af cykelfærdigheder og motoriske kompetencer, kan cykellegekataloget selvfølgelig også anvendes hos førskolebørn samt på mellemtrinnet.

Læs cykelkataloget her.Feedback

Sidst opdateret

20.06.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen