Spring til indhold

Arbejde i Tølløse Skov

Det er blevet tid til naturpleje, og derfor vil der fra uge 49 blive igangsat oprensning af to vandhuller i den sydlige del af Tølløse Skov på engen nærmest rensningsanlægget.
02.12.2019

Det er kommunens naturteam, der sætter arbejdet i gang, som foregår i vinteren 2019-2020. Som led i oprensningen vil der blive fældet og ryddet træer omkring vandhullerne, så de igen er lysåbne. Der er nemlig mangel på små lysåbne vandhuller, som bl.a. padderne yngler i. Alle frøer, tudser og salamandere er fredet. Samlet kaldes de for padder.

Selve arbejdet bliver udført af HedeDanmark. I forbindelse med arbejdet vil der derfor være store maskiner i området. Der er fortsat adgang til skoven og stierne. Hvis det bliver nødvendigt at lukke stier midlertidigt, vil der blive opsat skilte.

Oversigtskort over vandhullerne i Tølløse Skov

Kontaktpersoner i Holbæk Kommune, natur og vandløb

Mette Spaanheden Jensen, meje@holb.dk, telefon 72 36 85 22
Bente Meehan, beme@holb.dk, telefon 72 36 80 61Feedback

Sidst opdateret

04.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin