Spring til indhold

Frivillige på hjemmesidekursus

Medlemmer fra kommunens lokalfora har været på kursus i WordPress, hvor de har fået redskaber til at lave gode hjemmesider om deres lokalområder.
24.09.2020

Lokalforum i Store Merløse oplevede et behov for mere viden og flere kompetencer til at bygge hjemmesider. Derfor tog forummet initiativ til et kursus for alle frivillige i Holbæk Kommunes lokalfora, der arbejder med hjemmesider.

Over 3 kursusgange har 21 frivillige fra 7 lokalfora lært om CMS-systemet WordPress. Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med NetInspire og lokalområdernes hjemmesideredaktører, og læringskurven har været stejl. Fra første tirsdagskursus til det tredje og sidste kursus 22. september 2020 er kurven gået fra begynderniveau til SEO, styling og skabeloner.

Konkrete redskaber

Kursusdeltagerne har fået redskaber til, hvordan hjemmesider kan opbygges godt, nemt og overskueligt. Redskaberne skal bruges til at præsentere lokalområderne digitalt, herunder spændende aktiviteter, unikke historier og forskellige særkender i landskaber og kulturliv. Denne digitale præsentationer er med til at markedsføre det lokale liv og de områdespecifikke værdier.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive. De er alle glade for den opnåede basisviden og de konkrete værktøjer. En af initiativtagerne bag kurset, Per Lunde, tilbyder nu deltagerne at komme på en mailliste, hvor de sammen kan sparre på tværs af lokalfora i hjemmesideregi.

I Store Merløse er lokalområdets hjemmeside tæt på færdig. Nu handler arbejdet om at holde siden kørende og fortsat gøre den interessant. Tanken er, at siden bliver de lokale borgeres opslagsværk om byen, når de skal finde informationer.

Kurset blev betalt med midler fra kommunens Fællesskabspulje, som alle frivillige kan søge. Store Merløses lokalforum fik hurtigt svar efter at have søgt puljen, og da kurset ville komme alle lokalfora til gavn, blev ansøgningen godkendt.

Du kan læse mere om Fællesskabspuljen her.Feedback

Sidst opdateret

24.09.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin