Spring til indhold

Bæredygtigt bofællesskab på Tuse Næs på vej

PRESSEMEDDELELSE | Udvalget for Klima og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen, at den senere på måneden godkender planlægningen for et CO2-neutralt bofællesskab syd for Udby på Tuse Næs.
04.06.2020

Holbæk Kommune har tidligere solgt et område på ca. 6 ha. i Udby Syd ved Holbæk med henblik på, at der efterfølgende kan etableres et bofællesskab. Der er nu modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af planlægning for et grønt og bæredygtigt bofællesskab med 28 boliger.

John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø, ser spændende perspektiver i bofællesskabet, der også vil være med til at styrke bosætningen i lokalområdet:

- Klimaet står højt på dagsordenen i Holbæk Kommune, og derfor skal vi fortsætte indsatsen for at sænke vores CO2-aftryk. Det har vi alle et ansvar for, og det er en opgave, der skal løftes i fællesskab. Derfor er dette projekt ved Udby et skridt i den rigtige retning. Det indeholder mange spændende perspektiver, da det blandt andet er CO2-neutralt, man vil arbejde aktivt for en større biodiversitet i området samt etablere små bæredygtige erhverv med kreative værksteder og nyttehuse, fortæller John Harpøth.

Han fremhæver samtidig, at Holbæk Kommune (som selvstændig virksomhed) selv gør, hvad de kan for at nedbringe deres CO2-udledning. Således viser ’Grønt Regnskab for 2019’, at Holbæk Kommune i 2019 udledte 9.336 tons CO2. Et fald på 6,6 procent ift. udledningen året før.

Fokus på det grønne og bæredygtige

Holbæk Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, som har den laveste udledning af klimagasser. Målsætningen følger derfor det nationale reduktionsmål: CO2-udledningen skal reduceres med 70 % frem mod 2030 ift. udledningen i 1990.

- Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Udover, hvad vi som kommune selv kan gøre, så skal vi også strække os langt for at støtte grønne og bæredygtige initiativer. Dette byggeprojekt på Tuse Næs bygger på bæredygtige principper, hvor det i videst muligt omfang skal forsynes med jord- og solenergi. Regnvandet vil blive opsamlet og brugt til toiletskyl, vaskemaskiner og vanding. Der skal være selvforsyning med grøntsager, frugt og kød, og der bygges i bæredygtige materialer, hvor brugen af beton og asfalt begrænses. Der er tale om fremtidens byggeri, og derfor vil vi fra Holbæk Kommunes side gerne prioritere planlægningen af projektet, fortæller John Harpøth.

Ansøgers projektønsker vurderes at indebære en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.

Du kan læse mere om bofællesskabet på Udvalget for Klima og Miljøs dagsorden.Feedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin