Spring til indhold

Fællesmark - et grønt bofællesskab i en grøn kommune

En sommeraften. En mark til salg. En gruppe venner med en fælles drøm. Det blev startskuddet til Fællesmark.
19.04.2021

FOTO: Rural Agentur, mikroklima Fællesmark

Ida, Ulla, Mathias, Nicky, Laura, Anna og Nanna. Det er navnene på de ildsjæle, der er i bestyrelsen for Fællesmark, og som lige nu driver projektet frem.

Ideen til Fællesmark – et bofællesskab med fokus på biodiversitet, kreative erhverv og bæredygtige boligformer – opstod en sommeraften i 2019 under den lokale festival, Spirefestival. Nabomarken til den mark, der huser Spirefestivalen, var nemlig til salg.

Drømme begyndte at blomstre, og planer tog form. Foreningen Fællesmark blev stiftet, og i starten af 2020 købte de syv ildsjæle grunden af Holbæk Kommune.

Tilbage til rødderne

Flere i bestyrelsen bor eller er opvokset på Tuse Næs. Derfor er det helt naturligt, at bofællesskabet skal bygges der. ”Vi ønsker alle at bo på landet i dette naturskønne område, og udvikle vores bofællesskab i synergi og tæt dialog med de andre beboere i lokalområdet”, fortæller Anna Weber Henriksen, der er næstforperson i bestyrelsen for foreningen Fællesmark.

Fællesmark skal være et bofællesskab med en stor fælles køkkenhave, og hvor husene skal bygges så klimavenligt som muligt. Der skal også være plads til private boliger og mulighed for erhverv i form af værksteder og kontorfællesskab.

”Kombinationen af private boliger og erhverv giver mulighed for, at man kan arbejde hjemme i sit lokalmiljø. På den måde vil vi kunne støtte op om et Tuse Næs med liv og arbejdsfællesskaber, som Udby også har været kendt for tidligere”, forklarer Anna Weber og uddyber: ”Fællesmark skal være et åbent sted, hvor man både kigger forbi for at følge med, men også for at udfolde sig kreativt eller leje sig ind i kontorfællesskabet. Det er vigtigt for os, at Fællesmark ikke bliver en isoleret by i byen”.

Dialog og åbenhed

Da projektet har oplevet stor interesse, har foreningen afholdt informationsmøder, rundvisninger, nabohøringer og borgermøder. Der har været, og er stadig, en tæt dialog med lokalforum på Tuse Næs, der er med til at drive Tuse Næs’ egen lokaludviklingsplan.

”Åbenhed og ønsker om videndeling er grundelementer i vores projekt. Vi får mange positive tilkendegivelser fra både naboer og øvrige beboere i lokalområdet, men også fra politikere i kommunalbestyrelsen”, fortæller forperson Laura Ræbild Jeppesen. Hun tilføjer, at projektet er blevet taget godt imod, og at mange er kommet gode tips og tricks.

Grønt samarbejde

Det er ikke kun beboere på Tuse Næs, der er involveret i det store projekt. Fællesmark har allieret sig med flere dygtige rådgivere, for at kunne realisere deres drømme.

En lokal biolog fra Limno Consult har undersøgt marken og lavet en plan for, hvordan den biologiske mangfoldighed kan udvikles på grunden. Foreningen Fællesmark har også allieret sig med en arkitekt fra Rural Agentur til at tegne bæredygtige huse.

Derudover har firmaer som Amphi Consult og Kilian Water været inde over projektet for at finde ud af, hvordan regn- og spildevand kan håndteres lokalt for at kunne genbruge så meget vand som muligt.

Holbæk Kommune er også inde over projektet, da alternative spildevandsløsninger skal godkendes i lokalplanen. Og samarbejdet mellem Fællesmark og kommunen går godt.

”Planafdelingen i kommunen har været enormt behjælpelige med udvikling af den nye lokalplan. For at vores projekt kan komme i mål, er det afgørende, at der er en villighed til at eksperimentere og give plads til biodiversitet, grøn byggeskik og nye bud på håndtering af bl.a. vandet som ressource. Det er glædeligt at opleve det engagement, vi er blevet mødt med. Det giver mod på, at vi kan skabe nye, spændende bud på, hvordan man kan udtænke boligområder med afsæt i ønsket om fællesskab, respekt for landskabet og lokalmiljøet. Der har gennem hele projektet været opbakning og en god dialog”, siger Laura Ræbild.

Bæredygtigt liv

Netop bæredygtighed er et af kerneelementerne i projektet. Blandt andet er drømmen at Fællesmark skal kunne producere egne grøntsager til fællesspisning. Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag, og derfor skal foreningen også starte et sted.

”Vi starter med grøntsager og æg. Vi kommer til at have får, men de skal primært hjælpe med at passe vores eng- og overdrev i udvalgte perioder, så biodiversiteten bliver udviklet i området”, siger Anna Weber. På sigt skal der også anlægges en nøddelund og frugtplantage på grunden.

Det hele skal dyrkes og vedligeholdes af beboerne på Fællesmark. Det kan lyde som en stor mundfuld, da området på sigt skal brødføde de 80 beboere, Fællesmark har plads til. Foreningens tilgang til arbejdsfordeling er lavpraktisk og bygger på tillid, forklarer Laura Ræbild:

”Vi ønsker at have et fællesskab, der bygger på de frivillige kræfter og ud fra den enkeltes mulighed for at deltage. Arbejdsopgaverne skal fordeles ud fra interesser. Ved at have en aldersspredning og en mangfoldighed i beboergruppen, kan vi fordele opgaverne imellem os”.

”Vi glæder os”

Frugterne af foreningens hårde arbejde kan forhåbentligt høstes i 2025. Det er her, husene skal stå færdige. Fællesmark er afhængige af deres samarbejdspartnere og bl.a. godkendelser, som skal finde sted, for at projektet kommer på benene til tiden.

Blandt andet er ændringerne til den nuværende lokalplan for Tuse Næs sendt i høring og skal behandles politisk. Når den ændrede lokalplan er offentliggjort, kan der ske en offentlig overdragelse af grunden.

Marken, hvor Fællesskab skal bygges, er lejet ud til en økologisk landmand frem til høstsæsonen. Derfor kan foreningen først påbegynde opmåling, arkæologisk udgravning og byggemodning efter september 2021.

”Lige nu ser det ud til, at planen holder stik. Vi glæder os meget til at komme i gang, og vi vil gerne sige en særlig tak til planafdelingen i Holbæk Kommune og vores arkitekter i Rural Agentur for et godt samarbejde”, afslutter Anna Weber.Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin