Spring til indhold

Stiernes Sti forbinder mulighederne på Tuse Næs

Naturen og de mange udendørs muligheder og seværdigheder på Tuse Næs er omdrejningspunktet for projektet Stiernes Sti.
15.07.2021

Tuse Næs er et lille lokalsamfund, der har det hele. Sådan beskriver beboerne halvøen, der er omkranset af Holbæk Fjord, Isefjorden og Lammefjorden. Selvom indbyggertallet er på cirka 2.300, er der både kulturhuse, et rigt forenings- og erhvervsliv, skole, kirke, børnehave og meget mere.

Derudover byder Tuse Næs på smuk natur og vandre- og cykelruter.
Det er netop naturen og de mange udendørs muligheder og seværdigheder, som foreningen Turlandet Tuse Næs ønsker at sætte fokus på (foreningen bliver i resten af artiklen omtalt som Turlandet).

Især under corona har foreningen oplevet en efterspørgsel fra borgere, der ønsker et samlet overblik over deres lokalområdes udendørs aktiviteter og seværdigheder.

Efterspørgslen blev startskuddet til projektet Stiernes Sti, som er en del af Udviklingsplanen på Tuse Næs.

Projekt skal forbinde mulighederne

Projektet har til formål at samle stier og oplevelser især omkring Udby. Projektet består af en ca. 10 km lang rute, men der er så mange forskellige afstikkere, at man sagtens kan gå en længere tur. Man kan selv vælge, om man vil gå hele eller dele af ruten.

Stierne skal lede lokale og turister forbi aktivitetssteder, hvor det er muligt at lave motion med naturredskaber og andre oplevelser og et særligt Naturrum i Udby Naturskov.

Naturrummet bliver et sted til udstilling af naturkunst, undervisning og øget opmærksomhed på at forbedre naturplejen.
Stiernes Sti kommer blandt andet til at lægge vejen forbi Udby Kirke på Udby Kirkevej 2, Spirefestivalens område på Udby 25 og nabogrunden på Udbyvej 24, hvor bofællesskabet Fællesmark bliver bygget.

Udby Naturskov er området, hvor jagtforeningen tidligere havde øvelsesbane og klubhus (se punkt A på kortet).
Alice Faber er formand i foreningen Turlandet Tuse Næs, og så er hun projektleder på Stiernes Sti.

Stiernes Sti, LAG

Fotokredit: LAG, Lokale Aktions Grupper, Region Sjælland

Et stort samarbejde

- Det her projekt er et samarbejde med alle på Tuse Næs. Skolen vil gerne øge deres udeundervisning og børnehaven vil gerne have et udflugtsmål. Både lokale og turister vil gerne have vandre- og cykelruter, motionisterne efterlyser steder, hvor de kan komme ud at motionere, og så har vores kirke også et stort projekt i gang om biodiversitet, fortæller Alice.
Derfor er projektet et stort samarbejde med nærmest hele Tuse Næs lokalområde, Holbæk Kommune og eksterne arkitektfirmaer.

- Det er et ukompliceret samarbejde, svarer Alice til spørgsmålet om, hvordan det er at være projektleder på et projekt i den størrelse.

– Der er et rigtig godt samarbejde. Især her på Tuse Næs, hvor vi alle kender hinanden. Eksempelvis var jeg forbi Huset på Næsset. Anita er teaterpædagog, og hun var hurtig til at tilbyde at lave teater for børnene, når vi engang holder åbningsfest. Sådan er det bare her. Vi hjælper hinanden, siger Alice.

Holbæk Kommunes proceskonsulent, Christian Kobbernagel, har bistået projektet med at få forskellige godkendelser igennem hos kommunen.

– Han har været en god sparringspartner, siger Alice Faber, og fortsætter: – Vi har også fået sparring andre steder fra. Vi har stor glæde af, af nogle ude fra kigger på det og siger ’har I husket det og det’, forklarer hun og henviser til de mange puljer og fonde, hvor man kan søge om økonomisk støtte, og om de mange regler der er i forhold til frivillige donationer, udlejningsregler som almen forening og lignende.

Hele Tuse Næs' møderum

Stiernes Sti er lavet til og for alle. ”Det skal medvirke til øget samvær udendørs, sundhed, kunst og naturforståelsen på tværs af alder, handicap og beskæftigelse”, står der i projektbeskrivelsen. Derfor bliver visse dele af stien – hvor det er muligt – gjort handicapvenlig, og ruterne bliver tydeligt markeret, så man kan se, hvor mange kilometer, de er.

- Naturrummet i Naturskoven kommer til at få mange funktioner. Naturguidede ture, vandre- og motionsgrupper, kunstgrupper, biologer på studietur, naturterapi, landskabsarkitekter og meget mere. Og så er det også helt i tråd med Holbæk Kommunes ønske om at blive endnu vildere naturmæssigt, siger Alice.

Hun peger på, at dialog og samarbejde er vigtige elementer i projektet. Derfor er det også planen, at der skal holdes fysiske møder, når projektet har modtaget penge fra forskellige puljer og fonde. – På den måde kan alle ytre sig. Stiernes Sti og hele projektet omkring det er for alle, slutter Alice Faber.

Projektet er stadig i opstartsfasen, og det er styregruppens forventning, at de er nået ”meget langt” med projektet i 2024, men at de vil åbne for ruterne løbende, når de er klar til at blive benyttet.
Hvis du er interesseret i at læse mere om projektet, kan du finde den dynamiske projektbeskrivelse her.Feedback

Sidst opdateret

25.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin