Spring til indhold

Udby som punkt på Kommunalbestyrelsens møde

21. april 2021 kl. 18.00 holder Kommunalbestyrelsen møde. Kommuneplantillæg og lokalplan for Udby, Tuse Næs, er punkt 117 på dagsordenen.
20.04.2021

Onsdag den 21. april 2021 kl. 18.00 holder Kommunalbestyrelsen møde.

Punkt 117 på dagsordenen er en beslutningssag om at godkende Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til lokalplan 5.09 – bevarende lokalplan for Udby, Tuse Næs, til udsendelse i høring.

Her er et kort uddrag fra dagsordenspunktet:

Beskrivelse af sagen
Udby er beliggende på Tuse Næs og er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Udby er en stor landsby med væsentlige arkitektoniske og rumlige kvaliteter med spor tilbage fra udskiftningen, andelstiden og med gode bygninger fra tiden omkring Bedre Byggeskik. Udskiftningen henviser til Landboreformerne i 1700 til 1850, hvor gårdene flyttede ud af landsbyen. Hvad der særligt kendetegner Udby er, at en del af Udbys gårde blev i Udby.

Planlægningen har tre formål.

• Hovedformålet er at gennemgå Udbys bevaringsværdier og fastlægge et samlende og helhedspræget planmæssigt grundlag for at bevare og understøtte landsbyens kvaliteter og særpræg.
• Planens andet formål at muliggøre to nye rækkehusbebyggelser og indpasse dem i den bevaringsværdige kontekst.
• Planens tredje formål er at overføre størstedelen af Udby til byzone.”

Se alle bilag og hele dagsordenspunktet her. 

Se Kommunalbestyrelsens møde

Du kan følge mødet live via PC, smartphone og tablet på kommune TV.

 

 Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin