Spring til indhold

Normering på plejecentre er i den bedste tredjedel

PRESSEMEDDELELSE | Plejecentrene i Holbæk Kommune ligger i den bedste tredjedel, når man ser på den samlede normering. Det står i kontrast til det indtryk, som man kunne få søndag aften i programmet ’21 Søndag’ på DR1, hvor normeringerne i Holbæk Kommune skulle være blandt landets laveste.
07.11.2017

Udsendelsen kommer i forlængelse af en rapport, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet for Ældre Sagen og FOA. Læser man analysen mere grundigt viser der sig dog et andet billede af de faktiske forhold.

Det er korrekt, at plejecentrene i Holbæk Kommune har en relativ lav normering, hvis man udelukkende ser på nattevagten. Ser man derimod på den samlede normering på kommunens plejecentre, placerer Holbæk Kommune sig i den bedste tredjedel. Det skyldes, at normeringen i hhv. dag- og aftenvagt er højere end landsgennemsnittet. Den lave normering om natten er således ikke et udtryk for en generel lav normering, men et udtryk for en prioritering af ressourcer til dag- og aftenvagt.

Faglig prioritering og moderne plejecentre

Udsendelsens snævre fokus på normering gav endvidere ikke plads til en mere nuanceret forståelse af de faglige argumenter, der ligger bag prioriteringen. Holbæk Kommune har prioriteret at bygge nye tidssvarende plejecentre, der forener rammer for et værdigt liv for plejekrævende borgere med en effektiv drift. Holbæk Kommune har således ikke små plejecentre, hvor der typisk kun er én nattevagt til et mindre antal beboere. I stedet har kommunen bygget store plejecentre, hvor moderne arkitektur, tilstedeværelsen af flere nattevagter, der kan hjælpe hinanden, og indførsel af velfærdsteknologi har muliggjort en lavere normering om natten. Til gengæld er der flere medarbejdere til stede i dag- og aftentimerne. Det giver bedre mulighed for at aktivere beboerne i dagtimerne, og kombineret med en indsats for at give beboerne den rette ernæringsmæssige kost skabes bedre mulighed for, at beboerne får en god nattesøvn.

Fakta om normering på plejecentre i Holbæk Kommune

  • I VIVEs analyse fremgår det, at Holbæk Kommune har en normering i dagtimerne på 2,4 beboere per medarbejder - landsgennemsnittet er 2,9 beboere per medarbejder. Normeringen i aftenvagten er 5,4 beboere per medarbejder - landsgennemsnittet er 6,3 beboer per medarbejder.
  • Den gennemsnitlige normering baseret på dag-, aften- og nattevagter over en uge er i Holbæk Kommune 0,57 medarbejder per ældre per døgn. Det placerer kommunen på en 12. plads og i den tredjedel af landets kommuner, der har den højeste normering.
  • Velfærdsteknologi som fx kald, trædemåtte, demensbrikker og sleep-trackere er indført på kommunens plejecentre. De betyder, at plejepersonalet ikke behøver at tilse beboerne så ofte om natten.
  • Plejecenter Samsøvej, der var case i udsendelsen, har tre nattevagter til 75 borgere, dvs. en normering på 25 beboere per nattevagt. VIVEs analyse har beregnet den gennemsnitlig normering på store plejecentre til 25,5 beboere per nattevagt. Der er i øvrigt ikke forskel på bemandingen i aften- og nattetimer på hverdage og weekender.
  • Sygefraværet på Plejecenter Samsø er i perioden 01.01.2017 til 01.11.2017 4,66 %. Det er ca. 1,39% under landsgennemsnittet for plejecentre.


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin