Spring til indhold

Ældrerådet inviterer til fyraftensmøde

Ældrerådet i Holbæk Kommune inviterer til fyraftensmøde den 28. november på biblioteket om den fremtidige boligstrategi på ældreområdet.

Boligminister Kaare Dybvad Bek, Kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Justesen, medlem af Ældre- og sundhedsudvalget, og Trine Toftgaard Lund, Sekretariatschef i Danske Ældreråd kommer og holder oplæg om, hvordan en boligstrategi, der også tilgodeser de ældres behov, ser ud.

Tilmelding

Tilmelding til mødet nødvendig, da der er begrænset plads. Tilmelding skal ske senest mandag den 25. november 2019 til Steen-Kristian Eriksen på mail eriksen4440@gmail.com.

Alle er velkomne, men invitationen retter sig specifikt imod:

  • Repræsentanter fra de ældrepolitiske organisationer
  • Brugerrådene ved de aktive centre
  • Medlemmer af Holbæk Kommunes lokalfora
  • Boligselskaberne
  • De faglige organisationer indenfor ældre- og sundhedsområdet
  • Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Holbæk Kommune
  • Ældrerådene i Region Sjælland.
  • Medarbejdere indenfor Aktiv hele Livet og Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune

Hvor?

Fyraftensmødet er torsdag den 28. november fra kl. 15.15– 17.30. Det er på Holbæk Bibliotek i Nygade 9-13, 4300 Holbæk.

Program

15.15 – 15.30: Networking
15.30 – 15.35: Velkomst ved Ældrerådsformand Steen-Kristian Eriksen
15.35 – 15.55: Tanker og ønsker til den kommende boligstrategi i Holbæk Kommune ved kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Justesen, medlem af Ældre og Sundhedsudvalget
15.55 – 16.00: Pause
16.00 – 16.20: Danske Ældreråds ønske til udbredelsen af nye boligformer for ældre ved sekretariatschef i Danske Ældreråd Trine Toftgaard Lund
16.20 – 16.30: Pause
16.30 – 17.30: Fortællingen om en ny boligpolitik i Danmark – der specielt tilgodeser de ældres behov v. boligminister Kaare Dybvad BekFeedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin