Byggematerialer genbruges til nyt plejecenter

03-04-2023

Den gamle svømmehal i Holbæk skal vige pladsen for et nyt plejecenter. Op mod 70% af de gamle byggematerialer vil blive genanvendt.

Nedrivningen af den gamle svømmehal på Vandtårnsvej i Holbæk er i fuld gang og forventes at være færdig i maj 2023. Nedrivningsfirmaet udfører en ordentlig og struktureret nedrivning. Mange af byggematerialerne fra den gamle svømmehalsgrund, fx mursten, bliver genanvendt til opførelsen af det nye plejecenter, og limtræsbjælkerne bliver anvendt til andet kommunalt byggeri. Betonen bliver knust på stedet og genbrugt. Alt inventar fra svømmehallen er kommet på aktion før påbegyndelse af nedrivningen, og en del er allerede solgt. Arbejdstilsynet har desuden været på uanmeldt besøg to gange, uden at det har givet anledning til anmærkninger eller påbud, og det samme gælder for omgivelserne omkring.

Fem totalentreprenører er blevet prækvalificeret

I december 2022 meldte Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune ud, at plejecentret skulle genudbydes. Årsagen hertil var de globale prisstigninger på byggematerialer, rekordhøje energipriser og den generelle økonomiske udvikling, som havde medført for høje priser. I forbindelse med en ny udbudsrunde har der været afholdt et velbesøgt informationsmøde den 22. februar 2023 for alle, der ønskede at fremsende prækvalifikationsansøgning. I alt er der modtaget svar fra ni ansøgere.

Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune har i fællesskab lavet en grundig gennemgang baseret på de opstillede kriterier, og der er nu udvalgt fem totalentreprenører. Næste skridt vil være, at hver af de fem totalentreprenørteams udarbejder et tilbud, hvorefter disse evalueres af bygherrerådgiver, Lejerbo og administrationen i Holbæk Kommune. Endelig kontraktindgåelse med den vindende totalentreprenør forventes indgået inden sommerferien.

Indflytning medio 2025

Med den nuværende proces ser tidsplanen foreløbigt ud til at kunne overholdes, så der kan tages første spadestik til byggeriet i starten af 2024, og de første beboere kan flytte ind i løbet af sommeren 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2020, at der skal opføres et nyt plejecenter på den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej i Holbæk i samarbejde med en almen boligorganisation.

Efter at fem boligselskaber har været inviteret med i en udvælgelsesproces, hvor formålet har været at finde den samarbejdspartner, som projektudviklingen af det nye plejecenter skal foretages sammen med, har Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021 valgt Lejerbo til opførelse og drift af kommunens nye plejecenter.

Lejerbo vil stå for opførelse af byggeriet og vil efterfølgende eje og drifte de 80 almene plejeboliger. Udgifterne til plejecenterets servicearealer driftes af Holbæk Kommune.

Senest opdateret 03-04-2023