Høringsperiode sat i gang for 3. etape af Kalundborgmotorvejen

25-04-2023

Vejdirektoratet har opdateret projektforslaget for 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Projektet er nu i høring frem til den 16. juni 2023.

Det sidste års tid har Vejdirektoratet arbejdet med at opdatere den eksisterende VVM-undersøgelse fra 2012 for 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Dette har resulteret i udarbejdelsen af en ny miljøkonsekvensvurdering (MKV) og et opdateret projektforslag.

Høringsperioden strækker sig over otte uger fra den 21. april til den 16. juni 2023. I perioden kan interesserede komme med bemærkninger til det fremsatte projektforslag. Som en del af høringsprocessen vil Vejdirektoratet præsentere det endelige forslag på en række nye borgermøder.

Med projektforslaget, som indgår i høringen, bliver det hurtigere og mere sikkert at køre på Kalundborgmotorvejen. Det betyder, at en trafikant sparer cirka seks minutter på en tur mellem Hovedstadsområdet og Kalundborg, når projektet er anlagt. Det betyder også, at der bliver en bedre trafiksikkerhed for trafikanter på strækningen.

Ændringer i projektforslaget

Projektforslaget er tilpasset den bevilling, der er afsat til projektet på knap 2,1 mia. kroner i den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035.

Det betyder blandt andet, at Vejdirektoratet foreslår, at den eksisterende strækning mellem Jyderup øst og Bjergsted ikke bliver ombygget til motorvej som en del af projektet. I dag er der fire spor og en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Vejdirektoratet foreslår i den forbindelse heller ikke opsætning af støjskærme i Jyderup.

Det er Vejdirektoratets vurdering, at der kan sikres en fornuftig trafikafvikling uagtet, at den øvrige strækning bliver ombygget til motorvej.

Derudover foreslår Vejdirektoratet også at udtage andre elementer af projektet. Disse fremgår af den sammenfattende rapport, som nu sendes i høring.

Det sker i den kommende tid

I den sidste halvdel af høringsperioden afholder Vejdirektoratet borgermøder, hvor projektforslaget præsenteres for naboer og andre interesserede. Nærmere information om tid og sted følger. Efter høringsfasens afslutning bliver alle indkomne høringssvar samlet og offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside.

Det er Vejdirektoratets forventning, at der bliver fremsat en anlægslov til efteråret, og herefter skal projektet detaljeres yderligere frem mod de forventede ekspropriationer i 2024 og start af anlægsarbejderne i 2025.

Gå til Vejdirektoratets side med høringsmateriale m.v.

Senest opdateret 25-04-2023