Undgå brand med ukrudtsbrænderen

26-04-2023

Ukrudtsbrænderen er et praktisk redskab til at fjerne ukrudt mellem fliserne. Men en ukrudtsbrænder er grundlæggende en stor lighter og skal derfor anvendes korrekt.

Før du bruger din ukrudtsbrænder, skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger den korrekt og sikkert. Hvert år kommer mennesker til skade med ukrudtsbrændere, og der opstår mange brande på grund af forkert brug af brænderen.

Du skal kun opvarme ukrudtet meget kortvarigt. På den måde fordamper vandet i planten. Hvis du brænder løs på planterne, til de forkuller, er der større risiko for ulykker – og desuden kommer ukrudtet igen og igen, fordi rødderne overlever.

Udover at bruge brænderen rigtigt og sørge for, at jorden er fugtig, skal du sørge for, at du har vand til slukning i nærheden. Desuden er det en god idé, at du fjerner gasflasken eller gasdåsen, når brænderen ikke er i brug.

Hvordan skal du bruge ukrudtsbrænderen?

  • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
  • Hold brænderen væk fra tør jord og tør bevoksning
  • Husk god afstand til biler, bygninger og plankeværk
  • Hold øje med glemte gløder
  • Forlad aldrig en tændt eller varm brænder
  • Afmonter gasflaske eller -dåse efter brug
  • Hav altid brandslukningsudstyr i nærheden (vandslange)
Senest opdateret 26-04-2023