Ny social effektinvestering skal hjælpe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse

12-12-2023

Holbæk Kommune og Den Sociale Investeringsfond er gået sammen om at etablere en ny tværfaglig beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere i Holbæk Kommune. I indsatsen kombineres en psykologbaseret- og en beskæftigelsesrettet indsats, som skal sikre langvarig virkning.

Som de fleste danske kommuner har Holbæk Kommune de seneste år oplevet en stigning i antallet af sygemeldte borgere med psy-kisk sårbarhed. Derfor er Holbæk Kommune og Den Sociale Investeringsfond (DSI) gået sammen om at oprette en ny tværfaglig be-skæftigelsesindsats, der giver borgeren den nødvendige jobrådgivning, men som også tager hånd om deres psykiske udfordringer.

”Vi har erfaret, at det kan være vanskeligt at hjælpe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse via vores eksisterende indsatser. Det skyl-des, at der kan være mange forskellige barriere forbundet med at komme i beskæftigelse for borgere med en psykisk lidelse. Udfordrin-ger der gør, at den nuværende indsats ikke er tilstrækkelig. Derfor er der brug for at tænke nyt, og det gør vi her,” siger Karina Helmer, udvalgsformand for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune.

Formålet er at etablere et tværfagligt team bestående af en koordinerende sagsbehandler, en virksomhedskonsulent, en psykolog, en ergoterapeut og en projektleder, der sammen skal give borgeren den bedst mulige støtte til at komme i beskæftigelse. Disse personer vil være gennemgående i hele forløbet, så borgeren oplever et sammenhængende og trygt forløb.

”Denne type helhedsorienteret indsats er tidligere afprøvet og viser, at hvis der er et fokus på borgerens trivsel og livskvalitet, så er der større chancer for, at indsatsen har en langvarig effekt, hvor borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det til trods er de hel-hedsorienterede indsatser ikke bredt anvendt i kommunerne. Det vil vi gerne bidrage til med denne investering i Holbæk Kommune,” siger Camilla Bjerre Damgaard, fondschef i DSI.

Indsatsen vil hjælpe 180 borgere og løber over tre år, hvor hver borger er i indsatsen i 26 uger efterfulgt af 13 ugers efterværn.

Sociale effektinvesteringer giver plads til at tænke nyt

Indsatsen er en del af en social effektinvestering, hvor Den Sociale Investeringsfond er med til at finansiere indsatsen. Holbæk Kom-mune skal kun betale investeringen tilbage, hvis der opnås de ønskede resultater, der både giver gevinst for den enkelte borger og for kommunens budgetter.

”Denne type indsats kan være dyr og besværlig at igangsætte for mange kommuner, men gevinsten er stor både menneskeligt og øko-nomisk. Med en social effektinvestering får kommunerne den nødvendige kapital og viden, der skal til for at igangsætte indsatsen,” siger fondschef i DSI Camilla Bjerre Damgaard.

”Samarbejdet gør, at vi har mulighed for at gå i gang med indsatsen, som vi forventer vil skabe en positiv forskel både for den enkelte borger, for kommunen i forhold til besparelser på forsørgelsesydelser og øget skatteindtægter og virksomhederne i form af et øget antal borgere, som kommer i beskæftigelse, siger Karina Helmer, udvalgsformand for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune.

Indsatsen forventes at starte den 1. februar 2024.

Læs mere om indsatsen her

Senest opdateret 18-04-2024