Fejl i udbetalingerne af sygedagpengerefusion

27-02-2023

Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere kan have modtaget sygedagpengerefusion for sygeperioder, som virksomheden ikke er berettiget til.

Der er sket en fejl i udbetalingerne af sygedagpengerefusion til selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsgivere. Det betyder, at selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere kan have modtaget sygedagpengerefusion for sygeperioder, som virksomheden ikke er berettiget til.

Derfor udsender alle landets kommuner i øjeblikket partshøringsbreve for at sikre, at der ikke er udbetalt sygedagpengerefusion på et forkert grundlag.

Årsag til fejludbetalinger

Årsagen til fejludbetalinger skyldes problemer mellem Kommunernes Sygedagpengesystem og et register hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der skal understøtte korrekt udbetaling.

Kommunerne har fået fejloplysninger om, at selvstændige/arbejdsgiver havde en aktiv forsikring, selvom dette ikke var tilfældet.

Fejlen er nu rettet og alle sager bliver derfor gennemgået på ny. Kommunerne sender partshøringsbreve ud til virksomheder, hvor der kan have været fejludbetalinger.  

Hvilken betydning har det for dig som selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsgiver?

Hvis din virksomhed uberettiget har modtaget sygedagpengerefusion, skal beløbet tilbagebetales. Kommunen sender en skriftlig afgørelse, når sagen er behandlet færdig.

Hvordan skal du forholde dig til partshøringen?

Hvis du har spørgsmål til partshøringen, er du meget velkommen til at kontakte Ydelsesservice – Sygedagpenge på telefonnummer 72 36 36 36. Du kan også benytte Holbæk Kommunes kontaktformular på vores hjemmeside

Uanset om du kontakter os eller ej, kontrollerer vi dine oplysninger, inden vi træffer en endelig afgørelse i sagen.

Senest opdateret 27-02-2023