Ingen sankthansbål

19jun

Vestsjællands Brandvæsen forlænger afbrændingsforbud, og derfor vil det ikke være tilladt at tænde bål til sankthans på fredag den 23. juni.

På trods af regn er der fortsat forhøjet risiko for brande. Vestsjællands Brandvæsen har derfor forlænget afbrændingsforbuddet, der blev udstedt i sidste uge.

Med forbuddet er det derfor ikke tilladt at tænde bål.

Det betyder, at sankthans på fredag den 23. juni bliver uden sankthansbål.

Hvad gælder forbuddet?

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

 • At bruge kulgrill
  Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.
 • At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
  Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.
 • At ryge i naturen
  Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
  Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
 • At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
  Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).
 • At tænde fyrværkeri - Det betyder: Enhver form for anvendelse, affyring, afbrænding eller anden aktiv brug eller benyttelse af fyrværkeri og alle andre former for pyrotekniske artikler i det fri/udendørs, inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud.

Endvidere er det tilladt for Forsvaret, Redningsberedskabet og Politiet at gennemføre uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvor der anvendes ild.

Der skal udvises skærpet opmærksomhed og sikres mulighed for umiddelbar indsats. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jævnfør afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

English: Burning ban

Deutsch: Verbrenunngsverbot

Er uheldet alligevel ude, skal du:

 • Ringe til 1-1-2 med det samme, hvis der er opstået brand, der ikke umiddelbart kan slukkes
 • Begræns/sluk branden i det omfang det er muligt, indtil brandvæsnet når frem
 • Tag imod brandvæsnet og anvis dem vej frem til branden

Få mere at vide

Vestsjællands Brandvæsen følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. 

Hvis du er tvivl, kan du hente gode råd og vejledning på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside www.vsbv.dk.

Senest opdateret 19-06-2023