Roskilde Universitet vil bidrage med kvalificeret arbejdskraft

06-06-2023

Roskilde Universitet vil opbygge stærke relationer og bane vejen for spændende job til universitetets kandidater. Derfor får alle universitetets kandidatuddannelser mindst én regional samarbejdspartner.

Hvad betyder det for unge med særlige behov, at de skal være 'pilot i eget liv', som man arbejder med i Holbæk Kommune? Og hvad betyder den tilgang for de fagprofessionelles arbejde?

Det undersøgte én af de 13 grupper af studerende fra Roskilde Universitet, der i foråret 2023 var på feltarbejde i Holbæk Kommune i tilknytning til et kursus på en kandidatuddannelse.

Roskilde Universitet ønsker at bidrage til at hæve uddannelses- og vidensniveauet i Region Sjælland. Derfor har universitetet iværksat en plan for flere nye regionale uddannelsesindsatser, hvor de studerende kommer helt tæt på virkeligheden i regionens kommuner, som mange allerede har gjort og fortsat vil gøre i Holbæk Kommune.

Målsætningen for den nye plan er, at alle Roskilde Universitets kandidatuddannelser skal have mindst én regional samarbejdspartner. Det betyder, at kandidatstuderende vil komme til at opleve regionalt forankrede uddannelsesaktiviteter for eksempel praktik, projekt- og specialesamarbejder samt kursusaktiviteter. Målet er, at flere kandidater får job i Region Sjælland. Det gælder både om at videreudvikle eksisterende partnerskaber og etablere en række nye samarbejder.

"Roskilde Universitet skal være hele region Sjællands universitet – og vores studerende skal have en lettilgængelig mulighed for at komme tæt på virkeligheden. Derfor har vi en målsætning om, at alle kandidatuddannelser skal have mindst én regional partner, som de indgår et forpligtende og langvarigt samarbejde med. Det skal give de studerende adgang til flere studiejob, praktikpladser og projektsamarbejder, og det skal give virksomhederne adgang til den nyeste viden og meget gerne til deres fremtidige medarbejdere," siger rektor Hanne Leth Andersen.

Roskilde Universitets samarbejde med Holbæk Kommune bliver nu videreudviklet på baggrund af den strategiske samarbejdsaftale, der blev indgået i oktober 2022.

”Vores samarbejde med Roskilde Universitet er meget værdifuldt. Det betyder meget, at de studerende kommer i forbindelse med virksomhederne i Holbæk Kommune. Det binder skolebænken og den kommunale virkelighed tættere sammen og knytter de studerende til vores virksomheder. Et andet aspekt er, at vi fortsat arbejder for at udvikle Holbæk som uddannelsesby. Målet er, at flere unge tager en uddannelse lokalt, at de bliver boende og forhåbentlig finder arbejde i nærområdet efter endt uddannelse. Det tror jeg netop, at det tætte samarbejde mellem universitetet, os som kommune og vores lokale virksomheder kan være med til at underbygge. Dermed sikrer vi også større chance for at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, som der er behov for,” fortæller Lars Qvist, der er fungerende borgmester i Holbæk Kommune.

Der arbejdes på uddannelsespartnerskaber mellem Holbæk Kommune og kandidatuddannelserne Environmental Science, Politik og Forvaltning, Socialvidenskab samt Tværvidenskabelige sundhedsstudier.

Essentielt samarbejde

Forventningen med den nye indsats er, at de studerende får adgang til flere studiejob, praktikpladser og projektsamarbejder, at de får kædet teoretisk viden sammen med praksiserfaring, og at indsatsen giver dem mulighed for hurtigere at få det første job som nyuddannet.

Flere af universitetets kandidatuddannelser har allerede aftaler med regionale aktører. Det gælder blandt andet uddannelsen Tværvidenskabelige sundhedsstudier, som har et samarbejde med Holbæk Kommune.

Hvert forår finder kurset ’Betingelser for sundhedsindsatser’ sted på 2. semester af kandidatuddannelsen. Som led i kurset skal de studerende gennemføre feltarbejde i en kommune for at få indsigt i institutionelle og politiske betingelser for sundhedsindsatser.

Professor Karen Christensen er underviser på kurset, og baseret på erfaringer med Holbæk Kommune siger hun:

”Samarbejdet lokalt med Holbæk Kommune er helt essentielt for, at vi kan tilbyde de studerende muligheden for at lære om, hvordan teorien fra kurset kan anvendes konkret til at forstå og perspektivere data om konkrete sundhedsindsatser. Samarbejdet med kommunen lægger hele grundlaget for ambitionen om at lære de studerende at koble teori og empiri.”

På kurset arbejder de studerende i grupper, som de også går til eksamen i, og grupperne bliver koblet til lokale kontaktpersoner i Holbæk Kommune.

”Der er en hel række fordele – herunder at de studerende får indsigt i konkrete sundhedsindsatser i en kommune, og at de lærer at analysere dem som en del af en konkret kommunal kontekst. På den måde får de konkretiseret et sundhedsområde, som potentielt kan blive deres fremtidige arbejdsplads. Det har vi set flere eksempler på, og det er inspirerende for de studerende at se disse muligheder,” siger Karen Christensen.

Hos Holbæk Kommune sætter man pris på de perspektiver, som de studerende bidrager med.

”Samarbejdet med Roskilde Universitet tager afsæt i nogle af kommunens strategiske fokusområder. Det gælder blandt andet sundhedsområdet, der står højt på vores dagsorden, men som også er et komplekst og tværgående område. Derfor passer samarbejdet med universitetets kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige sundhedsstudier forbilledligt til de udfordringer, som vi oplever som kommune. Her får vi hvert år et hold studerende på feltbesøg i mange forskellige afdelinger i kommunen med fokus på både den fysiske og mentale sundhed. Det bliver konsolideret og nok udvidet med denne aftale,” siger Emil Erichsen, leder af HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter.

Senest opdateret 22-06-2023