Svømmehal forbliver åben i næste sæson

19-06-2023

Renoveringen af gulvet i Sportsbyens svømmecenter begynder med et afgrænset prøvefelt. Det betyder, at svømmehallen alligevel forbliver åben i næste sæson.

Der er problemer med gulvet i svømmecenteret i Holbæk Sportsby. Topbelægningen skaller, og faldet på gulvene skal rettes op.

Det er et stort projekt, og i januar blev det meldt ud, at svømmecenteret måtte lukke i 6-10 måneder den kommende sæson. Planerne er ændret, og derfor holder centeret åbent i foreningssæsonen, der starter efter sommerferien 2023 og strækker sig frem til sommerferien 2024.

Prøvefelt giver mere viden

De ændrede planer skyldes, at der skal laves et prøvefelt i en mindre del af svømmehallen. Prøvefeltet udføres i et aflukket telt, der bliver opbygget i en del af svømmehallen. Det kommer til at være i et afgrænset område i det nordøstlige hjørne nær 50-meter bassinet.

Man vil ikke kunne gå hele vejen rundt om bassinet, og der kan opleves støjgener, men bassinet og hele svømmecenteret kan benyttes, mens arbejdet er i gang.

Prøvefeltet vil blive gennemført i løbet af efteråret 2023, og formålet er at få mere viden om den rette udbedringsmetode, tid og økonomi.

”Renoveringen af svømmecenterets gulv gennemføres ikke i denne sæson. Det er en stor og kompleks opgave med ubekendte faktorer, og derfor er vi nødt til at have den rette viden. Det får vi med prøvefeltet, som blandt andet afdækker, om det er teknisk muligt og fordelagtigt i forhold til tid og økonomi at udbedre resten af svømmehallens gulve i etaper. I så fald kan en lukning af svømmehallen undgås eller afkortes”, siger Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune.

Konkret skal prøvefeltet derudover undersøge slibemetoder til eksisterende gulvbelægning, underlag til en ny faldopbygning, selvafvanding og visuel fremtoning for den færdige gulvoverflade.

Det er Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby, der arbejder sammen med parternes respektive tekniske rådgivere fra COWI og Teknologisk Institut på at planlægge renoveringen af svømmehallens gulve.

Udgifterne til det kommende prøvefelt betales af Fonden Holbæk Sportsby. Erfaringerne fra prøvefeltet vil senere blive brugt til at projektere og udbyde opgaven med reparation af det øvrige gulvareal.

Senest opdateret 19-06-2023