Teatermuligheder undersøges

01-06-2023

Sjællands Teater og Holbæk Kommune vil sammen undersøge mulighederne for at opføre et nyt teater på havnen i Holbæk.

Teaterlivet i Holbæk Kommune har fuld gang i udviklingen. Det nu fusionerede Sjællands Teater har udviklet sig til Danmarks største egnsteater med 30.000 årlige besøgende, og samtidig er der fuldt blus på talentudviklingen på blandt andet Drama College.

Derfor har Sjællands Teater også længe ønsket at samle teaterets aktiviteter og skabe tidssvarende rammer for både produktioner og publikum.

”Sjællands Teater er en succes, og samtidig har vi en blomstrende underskov af grupper og tiltag indenfor drama, musik og kunst. Vores store drøm er at skabe et samlet teater og oplevelsescenter for nuets kunst på havnen i Holbæk. Et trækplaster for hele landsdelen, som kan afløse vores egne utidssvarende rammer, men også skabe noget helt nyt, der kan samle publikum til store oplevelser, hvad enten det er teater, shows eller koncerter. Samtidig vil vi gøre os umage for at formidle det særlige ved live oplevelser, til forskel fra at sidde hjemme bag skærmen, samt tiltrække endnu flere borgere og understøtte teatermiljøer og kulturoplevelser på højt niveau,” siger Hans Michael Larsen, der er formand for Sjællands Teaters bestyrelse.

Et forprojekt på vej

Sjællands Teater har været i dialog med Holbæk Kommune om et nyt teater, og der er nedsat en fælles styregruppe. Begge parter har også stillet projektledere til rådighed for et forprojekt.

I den forbindelse vil Sjællands Teater primært stå for at afsøge og kvalificere mulighederne for finansiering fra fonde. Teatret og kommunen vil sammen beskrive det mulige indhold i et nyt teater og oplevelsescenter, ligesom Holbæk Kommune vil understøtte processen med sin viden om det planmæssige samt sikre den fælles fremdrift.

Ole Hansen er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, og han ser frem til resultatet af forprojektet.

”Vi ser mange spændende perspektiver i at udvikle rammerne på teaterområdet. Vi er en uddannelsesby, har stor vækst som bosætningskommune og har samtidig gode og stærke traditioner med egenproduktion indenfor scenekunst og spændende ungemiljøer i udvikling. Denne symbiose omkring teater vil vi meget gerne udvikle mere på fremadrettet, og det bliver spændende gennem forprojektet at se på mulighederne for ekstern fondsfinansiering og behovene for faciliteter”, siger Ole Hansen.

På Udvalget for Kultur og Fritids næste møde onsdag den 7. juni lægges der desuden op til, at Udvalget godkender en principbeslutning om, at et eventuelt nyt teaterbyggeri skal udføres øst for Filmtorvet – det ligger i tråd med den placering, som Kommunalbestyrelsen har godkendt i den overordnede planlægning for havnen.

Samtidig forventes udvalget at sige ja til, at overskuddet fra et eventuelt salg af grunden på Vimmelskaftet i Holbæk, hvor Teater Sjælland har sin hovedejendom i dag, vil kunne bruges i en finansiering af et nyt teater og oplevelsescenter. Pengene udløses, hvis det lykkes at realisere et nyt teater og oplevelsescenter.

”Vi ser helt vildt frem til at komme rigtigt i gang med arbejdet. Vi skal have dialog med en masse mennesker for at blive klogere på behovene til faciliteterne, og så skal vi have lavet et professionelt, overbevisende og visionært materiale, så vi kan gå i dialog med fondene. Jeg håber meget, at forprojektet lykkes, og at vi i sidste ende får et kraftcenter af et teater, som alle kender”, siger Hans Michael Larsen.

Forprojektet, som blandt andet involverer fundraising, dialog med borgere og interessenter samt kortlægning af muligheder for området, forventes at foregå i 2023 og 2024.

Det er støttet af Statens Kunstfond, der har påpeget at Sjællands Teater er udfordret af de nuværende fysiske rammer. Projektet vil blive justeret efterhånden, som mulighederne bliver mere konkrete undervejs i processen.

Se dagsordenspunktet for 7. juni 2023 i Udvalget for Kultur og Fritid her.

Senest opdateret 01-06-2023