Ordningen med borgerforslag gøres permanent

01-05-2023

Efter to forsøgsperioder har Kommunalbestyrelsen besluttet, at ordningen, hvor borgere kan samle nok støtter til politisk drøftelse af et forslag, fortsætter.

Alle borgere i Holbæk Kommune, der er 18+ år, kan fremsætte et borgerforslag, som de ønsker bliver drøftet i Kommunalbestyrelsen. I Kommunalbestyrelsen drøftes det videre forløb med forslaget, herunder om det for eksempel skal afvises eller behandles i et udvalg. For at det kan komme til politisk drøftelse kræver det, at minimum 500 borgere støtter forslaget inden for en periode på fire måneder. Antallet af støtter er fastsat, så det sikres, at forslaget har relevans for en bred gruppe borgere i kommunen. Derudover skal der fortsat anvendes verificering via MitID

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet to forsøgsperioder med borgerforslag. Begge forsøgsperioder er nu afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har evalueret ordningen og derfor besluttet på sit møde onsdag at gøre ordningen permanent.

Indført i 2018

På baggrund af en initiativsag fra Radikale Venstre besluttede Kommunalbestyrelsen tilbage i april 2018 at indføre en forsøgsordning med borgerforslag. Her blev det besluttet, at borgere i Holbæk Kommune kan oprette og støtte forslag, som de ønsker, at Kommunalbestyrelsen skal drøfte. For at sikre at et borgerforslag er relevant for flere borgere, skal det støttes af andre borgere.

Der har nu været to forsøgsperioder af to år. I den første periode krævede et borgerforslag støtte fra mindst 710 borgere i Holbæk Kommune inden for to måneder, og at borgerne skulle verificere sig via daværende NemID. I den næste forsøgsperiode krævede et borgerforslag støtte fra mindst 500 borgere i Holbæk Kommune inden for fire måneder for at komme til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Nu er den seneste forsøgsperiode afsluttet og evalueret i Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Historisk overblik

I hele perioden, hvor ordningen har været tilgængelig, er der indkommet i alt 35 borgerforslag. To borgerforslag har fået støtte fra minimum 500 borgere, og de er derfor blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen. Ét borgerforslag har fået støtte fra mellem 300 og 500 borgere. Otte borgerforslag har fået støtte fra mellem 20 og 280 borgere, mens 19 borgerforslag har fået støtte fra mellem 1 og 20 borgere. Tre forslag er blevet afvist, fordi det ikke har vedrørt kommunale anliggender. To forslag er fortsat aktive.

Nyt system til borgerforslag

Ordningen flyttes snart til Holbæk Kommunes digitale borgerinddragelsesplatform, deltag.holbaek.dk, hvor der er udviklet en funktion til borgerforslag. Dette dels for at forbedre brugeroplevelsen og dels for at drage fordel af, at flere former for borgerinddragelse kan foregå på samme platform.

Gå til nuværende platform for borgerforslag

Gå til den kommende platform for borgerforslag

Senest opdateret 01-05-2023