Besparelser 2023

17-03-2023

Økonomiudvalget har behandlet spareforslagene for 2023. De endelige besparelser skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men her kan du orientere dig i Økonomiudvalgets indstilling.

Holbæk Kommunes økonomiudvalg har nu behandlet besparelserne for 2023 og lavet deres indstilling til kommunalbestyrelsen. Der er indgået en politisk aftale om tiltagene, men besparelserne besluttes først formelt på kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts.

For at politikerne har kunnet prioritere, er der fremsat flere spareforslag end dem, der skal bruges for at nå i målet om besparelser. Derfor indstiller Økonomiudvalget også, at nogle forslag gennemføres, mens andre pilles ud.

Du kan læse mere om Økonomiudvalgets indstilling i sagens bilag:

Se de forslag, Økonomiudvalget IKKE ønsker gennemført

Se de forslag Økonomiudvalget ønsker gennemført

Du kan desuden læse selve dagsordenspunktet og referatet her

Senest opdateret 17-03-2023