Forebyggelse af rotter i boligen

09-03-2023

Renholdelse, oprydning og beskæring ved bygninger kan forebygge rotter i boligen.

09.03.2023

Efeu og anden beplantning op af dit hus kan være pænt, men kan også fungere som rotters indgang til din bolig. Når bevoksningen er tæt på din tagrende, åbentstående vinduer eller andre åbninger, som er større end 2 centimeter, har rotten mulighed for at komme ind i din bolig.

Mange huse har sokkeludluftningsriste som godt kan være gemt bag buske, brænde eller oplag af andet materiale. Er sokkelristene gennemrustne eller på anden måde defekte, er der risiko for at rotterne kan gå ind i din bolig. 

Træer, hvis grene er tæt på dit tag, kan give adgang for rotter ind i din bolig. Rotterne kan springe fra træet og direkte over på taget og derfra kravle ind på loftet. 

Hvis der på din ejendom er tagnedløb, som ikke udmunder under kloakrist eller kloakdæksel, skal disse rottesikres. Tagnedløb, hvor tilslutningen til kloak eller dræn, udmunder frit, skal være sikret med galvaniseret trådnet, rist eller lignende. Er der åbne adgangsveje ind i boligen, kan disse med fordel sikres på samme måde.

Fakta om rotter:

 • De kan klatre op ad ru vægge, træer og i faldstammer etc.
 • Kan grave ned i en dybde af 60 centimeter.
 • Gennemgnaver alt, der er blødere end jern, da deres tænder skal slibes.
 • Springer op til 150 centimeter vandret og 80 centimeter lodret.
 • Kan løfte 1.2 kilo, derfor bør afløbsriste altid være skruet fast.
 • Rotter kan krybe igennem åbninger, der er 2 centimeter i diameter.
 • Vi mennesker er gode til at opfylde rotters behov – føde, skjul og vand

Gode råd til at forebygge rotter:

 • Tjek om der er beplantning op til tagrender eller vinduer. Beskær beplantning så der er minimum 80 centimeter fra beplantning til tagrender eller vinduer.
 • Undgå beplantning og oplag af diverse materialer etc. op af husmuren, da det kan være tilholdssted for rotter. Et godt udgangspunkt er 50 centimeters frirum fra husmuren.
 • Undgå at træers grene bliver et springbræt til tagrender og taget.
 • Gennemgå din ejendom for åbninger, som rotter kan komme ind af, og sørg for at få lukket hullerne med trådnet, rist eller lignende.
 • Undgå permanent åbentstående vinduer/yderdøre. Montér eventuelt fintmasket metalnet for døre/vinduer.

Med disse få gode råd kan du forebygge, at rotten bliver en uventet gæst i din bolig.

Husk at anmelde rotter, hvis du ser dem eller har mistanke om rotter 

Du kan anmelde rotter her

Senest opdateret 09-03-2023