Høring om lukning og sammenlægning af Stestrup Skole

02-03-2023

Udvalget for Børn og Skole skal tage stilling til en sag om lukning af Stestrup Skole og en sammenlægning med St. Merløse. Det skyldes bekymring for læringen og trivslen for de blot 17 elever i Stestrup.

Stestrup Skole udgør i dag sammen med St. Merløse og Ugerløse én samlet skole. I Stestrup har man i dag sammenlagt 17 elever fordelt på klassetrinene 0.-3. klasse. I dette skoleår forventes elevtallet at falde til 15. Samtidig er der ved deadline for opskrivning til det nye skoleår kun indskrevet to elever til skolestart i 0. klasse i Stestrup.

Med kun to faste lærere til at varetage hele fagrækken på de fire klassetrin er skoleledelsens faglige vurdering, at skolen ikke kan tilbyde et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring. Samtidig betyder de få elever, at der også er begrænsede muligheder for at opbygge venskaber med elever på deres egen alder.

Udvalget for Børn og Skole skal derfor på sit kommende møde tage stilling til, om det vil sende et forslag til en lukning af Stestrup Skole og en sammenlægning med St. Merløse i høring. Du kan se dagsordenspunktet her

”Vi har jo sammen med lokale ildsjæle arbejdet på at få flere elever på Stestrup Skole. Nu er den faglige vurdering, at der er så få elever, at vi ikke mere kan give eleverne det skoletilbud, de har krav på og brug for. Dén faglige vurdering anerkender jeg selvfølgelig, selvom jeg og mange andre havde håbet på noget andet. I sidste ende vejer hensynet til eleverne tungest, og derfor mener jeg også, at vi må sætte gang i den her proces”, siger Jarl Falk Sabroe, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.

Lokalt har der været nedsat en arbejdsgruppe. Den har siden juni 2022 arbejdet for at skaffe flere elever til skolen i Stestrup. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup Skole og Stestrup Børnehus med flere.

”Der er gjort en stor indsats for at skaffe flere elever til Stestrup, og det har jeg kæmpestor respekt for. Jeg forstår også godt, at den lokale skole er vigtig for hele lokalsamfundet og ikke bare for dem, der går på den. Så det her er en svær proces, men vi kan ikke bare se stort på kvaliteten og trivslen for eleverne”, siger Jarl Falk Sabroe.

Hvis det ender med en lukning og en sammenlægning, vil eleverne i Stestrup fra det nye skoleår kunne starte på St. Merløse Skole, hvis eleverne og forældrene ønsker det. På St. Merløse er der 95 elever og tilsvarende flere lærere med forskellige kompetencer.

Ved en lukning og en sammenlægning vil der desuden blive lagt en plan for flytningen for de enkelte elever på Stestrup Skole for på den måde at sikre en tryg overgang.

Hvis Udvalget for Børn og Skole sender forslaget til en lukning og en sammenlægning i høring, vil den løbe fra den 9. marts til den 28. marts.

Høringen vil i givet fald blive sendt til skolebestyrelsen, dagtilbudsbestyrelse Kildedam og lokalforum i Stestrup.

Fakta

Elevtallet på Stestrup Skole er faldet løbende gennem årene.

Skoleår Antal elever
2018/19 126
2019/20 104
2020/21 71
2021/22 46
Jan. 2023 17

 

Den 20/1 2023 var de 17 elever fordelt på følgende måde:
0. klasse 7
1. klasse 1
2. klasse 4
3. klasse 5
4. klasse 0
5. klasse 0
6. klasse 0
I alt 17 elever

Det forventes, at antallet af elever vil falde til 15 i dette skoleår.

Stestrup Skole udgør sammen med St. Merløse og Ugerløse én samlet skole, som rummer elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

Senest opdateret 02-03-2023