Holbæk Kommune forlænger samarbejde med Holbæk Erhvervsforum

24-11-2023

En ny fireårig rammeaftale skal være med til at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fortsætte samarbejdet med Holbæk Erhvervsforum, og der er derfor vedtaget en ny rammeaftale, der strækker sig fra januar 2024 til december 2027.

For at sikre fleksibilitet og tilpasningsmuligheder i aftaleperioden indføres et nyt tiltag. Årlige aftaler vil blive indgået for at fastlægge, hvilke indsatser der skal prioriteres det kommende år. Det markerer en ny tilgang til at imødekomme de skiftende behov i erhvervslivet.

Aftalen er baseret på tidligere samarbejdsaftaler mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, der har haft som mål at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Den nye aftale fokuserer derfor på to hovedtemaer: Erhvervsservice og Erhvervsudvikling.

Erhvervsservice

Holbæk Erhvervsforum fungerer som kommunens forlængede arm og tilbyder uvildig og kompetent rådgivning til alle virksomheder og iværksættere i kommunen. Dette kan omfatte 1:1-møder for at afklare virksomhedernes behov, assistance ved generationsskifte eller udvidelse. Aftalen understreger vigtigheden af at henvise virksomheder til andre aktører, der kan yde yderligere støtte.

Erhvervsudvikling

En bredere indsats for de vilkår og udviklingsmuligheder, der tilbydes erhvervslivet som helhed. Dette kan omfatte udpegning af egnede erhvervsarealer og støtte til omstilling til mere bæredygtig produktion.

Fleksibilitet og tilpasningsmuligheder er nøgleordene i den nye aftale. Årlige aftaler og dialogmøder mellem Holbæk Erhvervsforum og det stående udvalg, som har erhvervsområdet som ressort, vil sikre en løbende tilpasning til erhvervslivets skiftende behov. Der lægges vægt på gensidighed, samarbejde og fælles fokus i stedet for præcise mål og effekter.

Aftalen forventes at styrke samarbejdet mellem parterne og skabe en solid ramme for erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune. Beløbet til Holbæk Erhvervsforum udgør 4,35 mio. kr. i 2024 og vil blive justeret årligt i henhold til KL's relevante PL-regulering. Holbæk Byforum og ErhvervsUdviklingsRådet skal også fortsat spille en rolle i kommunens indsats for at skabe levende handelsbyer og fremme erhvervsudvikling.

Læs rammeaftale

Læs årsftale for 2024

Senest opdateret 18-04-2024