Husk dine vinterpligter som boligejer

07-11-2023

Du er ansvarlig for snerydning af fortov og færdselsarealer ved dit hus, og så skal du sørge for, at istapper fra husets tag ikke falder ned i hovedet på folk. Læs mere om dine vinterpligter her.

Hvorfor bør du huske vinterpligter som snerydning og istapper?

Er du ikke bevidst om dine vinterpligter som privat grundejer, kan det koste dig dyrt. Reglerne skal sikre, at det er sikkert at færdes på din grund - både for dig selv og andre.

Det er altså dit ansvar at stå for snerydning ved din grund, og så skal du fjerne istapper fra dit tag, så de ikke kan falde ned og ramme folk i hovederne.

Det er et lovkrav, at du som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer. Derudover skal du forebygge glat føre ved at strø grus eller lignende. Rydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Ved fald kan en person forlange erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Og du risikerer også, at renovationsfirmaet undlader at tømme dit affaldsstativ, hvis der ikke er fri adgang til det.

Hvornår skal du rydde sne?

Du er forpligtet til at rydde sne og gruse eller salte så hurtigt som muligt, efter det har sneet.

Inden for retspraksis opererer man med en tidsramme, inden for hvilken det forventes, at grundejere har ryddet sne og foretaget glatførebekæmpelse. Dette tidsrum er mellem kl. 7 og kl. 22. (dog kl. 8 om søndagen)

Falder sneen, mens du er på arbejde, behøver du ikke tage hjem for at rydde. Du skal blot sørge for at få det gjort, straks efter du er kommet hjem.

Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Bor du på en sådan vej, er det derfor dig selv eller grundejerforeningen, som har ansvaret for, at vejen bliver ryddet og er farbar.

Hvad sker der, hvis du forsømmer snerydning og andre pligter?

Hvis du gentagne gange ikke overholder reglerne om snerydning, kan kommunen vælge selv at fjerne sneen og gruse dit stykke af fortovet - på din regning.

Politiet kan også give dig en bøde for manglende vintervedligeholdelse. Bøden vil typisk være på 150-200 kroner.

Kommer en person til skade på din grund, kan det dog blive langt dyrere.

Oplever du noget på vejene som du vil fortælle os om? Brug vores Giv et Praj app

Senest opdateret 18-04-2024