Penge til et par ønskede forbedringer langs Kalundborgmotorvejen

12-10-2023

Jyderup får en parallelvej, og Knabstrup får østvendte ramper. Det er resultatet af 15 nye vejprojekter, der realiseres som en del af Transportministeriets Land & By-pulje.

En aftale, der onsdag blev indgået mellem forligspartierne bag infrastrukturplan 2035, sikrer, at der nu bliver gennemført nogle af de vejprojekter, der i forbindelse med forlængelse af Kalundborgmotorvejen har stået højt på ønskelisten i Holbæk Kommune.

I Jyderup og Knabstrup er der sikret forbedringer i forbindelse med Kalundborgmotorvejens forlængelse. Det betyder, at der etableres en parallelvej mellem Holbækvej og Amtsvejen i Jyderup og østvendte ramper ved Knabstrup. Det kommer således både til at betyde øget trafiksikkerhed, mindre trængsel/gennemkørende trafik og bedre trafikafvikling/direkte adgang til motorvejen.

Pengene kommer fra Trafikministeriets Land & By-pulje og udmøntes i regi af Infrastrukturplan 2035 til mindre vejprojekter.

Udmeldingen om, at der afsat penge til de ønskede forbedringer, bliver modtaget med stor glæde hos Lars Qvist (S), Holbæk Kommunes borgmester.

"Jeg synes, det er en fantastisk god nyhed. Først og fremmest, fordi det vil gøre noget godt for både Jyderup og Knabstrup. Uden de østvendte ramper ved Knabstrup kunne man have frygtet, at Knabstrup ville blive koblet af, men nu kan byen fortsætte den udvikling, den er inde i. Det er superærgerligt, at der ikke kommer vestvendte ramper, fordi det giver noget afledt trafik gennem Mørkøv. Men i forhold til slet ikke at få nogen løsning er det her absolut at foretrække. For Jyderup betyder parallelvejen meget for trafiksikkerheden. Hvis de penge ikke var kommet, ville kommunen have stået med nogle store udgifter til at sikre de bløde trafikanter. Der vil formentlig stadig være udgifter til omlægning af trafikken i Jyderup, men ikke i samme størrelsesorden," fortæller Lars Qvist.

Projektbeskrivelse Knabstrup

Østvendte ramper ved Knabstrup vil give beboerne i Knabstrup og omegn en nemmere og mere direkte adgang til motorvejen. Som en konsekvens af motorvejsprojektet nedlægges tilslutningerne til den overordnede vej øst og vest for Knabstrup. Nærmeste tilslutningsanlæg mod øst, <3> Jernløse, ligger ved Regstrup og det nærmeste tilslutningsanlæg mod vest er tilslutningsanlægget ved Mørkøv. De østvendte ramper forventes benyttet af 600-800 køretøjer i døgnet pr. rampe.

Læs hele projektbeskrivelsen

Projektbeskrivelse Jyderup

En lokalvej/parallelvej mellem Holbækvej og Amtsvejen nord for motorvejen vil kunne begrænse den gennemkørende trafik på udvalgte strækninger i Jyderup by, herunder Skarridsøgade. Det eksisterende tilslutningsanlæg på Holbækvej i midten af Jyderup nedlægges som følge af motorvejsprojektet, og en konsekvens af dette er en omfordeling af trafikken i Jyderup by. Det er beregnet, at en parallelvej vil blive benyttet af cirka 2.400 køretøjer i døgnet, og Skarridsøgade forventes aflastet med cirka 1.200 biler i døgnet, i forhold til, hvis vejen ikke etableres.

Læs hele projektbeskrivelsen

Senest opdateret 18-04-2024