Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde

23-10-2023

Den 1. november 2023 er der ansøgningsfrist til, at frivillige sociale organisationer, foreninger eller grupper kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde i Holbæk Kommune efter § 18 i Lov om Social Service.

Den 1. november 2023 er der ansøgningsfrist til, at frivillige sociale organisationer, foreninger eller grupper kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde i Holbæk Kommune efter § 18 i Lov om Social Service til det kommende år.

Holbæk Kommune afsætter hvert år penge til frivilligt socialt arbejde i henhold til Lov om Social Service § 18.

Frivillige sociale organisationer/foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om tilskud, såfremt de er hjemmehørende i Holbæk Kommune, har aktiviteter i kommunen og har borgere i Holbæk Kommune som målgruppe. Der lægges vægt på, at det er den frivillige sociale indsats, der er hovedformålet. Den frivillige indsats er kernen i projektet, og støtten er specifikt til den indsats.

Ansøgningsfrist er den 1. november 2023 til det kommende år.

Find ansøgningsskemaet til § 18 - puljen

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen, tlf. 72 36 46 92.

 

 

 

Senest opdateret 18-04-2024