Ny ungdomspolitik er i hus

15-09-2023

PRESSEMEDDELELSE | Politikere og unge i Holbæk Kommune har samarbejdet om en ny ungdomspolitik, der netop er godkendt og publiceret. Den fordeler sig over fem emner og skal sikre et godt liv for unge mennesker.

Et år, elleve faser og fuld knald på samarbejdet. Det er opskriften på Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik, som er fuld af ambitioner, planer og idéer. Noget, der skal gøre Holbæk Kommune til en af landets bedste ungdomskommuner.

Ungdomspolitikken blev godkendt i slutningen af august og er i dag 15. september netop publiceret. Ifølge formanden for Udvalget for Kultur og Fritid lever den op til målet:

”Vores mål i Holbæk Kommune har hele vejen igennem været at skabe en ungdomspolitik både for og med de unge. Det er lykkedes rigtig godt, synes jeg. Unge mennesker har givet mere end 1000 forskellige input, og vi har nu en politik, der med fokusområder og konkrete tiltag kan sikre et godt liv for de 13-30-årige”, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

De fem emner

Ungdomspolitikken dækker over de fem temaer:

  • Trivsel & fællesskaber
  • Skole & uddannelse
  • Kultur & fritid
  • Det offentlige rum & transport
  • Job & bosætning

Herunder er der fokusområder og forslag til konkrete tiltag. For eksempel kaster politikken lys over mental trivsel, hvilket kan ske med samtaletilbud og tidlige indsatser, så unge ikke oplever, at eventuel dårlig trivsel bliver værre.

Uddannelse for unge med særlige behov er også i fokus. Her er mulige veje blandt andet, at undervisningsmiljøer inspireres og løftes, når de bygger bro til kommunens mange spændende fritidsmuligheder såsom Ung Havn, lokale biblioteker og Holbæks Grønne Lunge.

Politikken dækker også over konkrete idéer som fællesspisning, brætspilsaftener, cykelstier, bænke og let adgang til ungdomsboliger. Hele ungdomspolitikken skal ses som et samlet politisk udgangspunkt:

”Det er langsigtede rammer for, hvordan vi i Holbæk Kommune griber opgaven an med at være kommune for alle vores unge medborgere. Der er mange konkrete idéer, men vi lægger også op til, at de unge selv skal være med til at realisere idéerne og føre handlingerne ud i virkeligheden”, fortæller Tom Burgaard Madsen, formand for den politiske arbejdsgruppe.

Tæt samarbejde

Kommunalbestyrelsen bad for et år siden seks unge og fire politikere om at danne et partnerskab og stå i spidsen for udvikling af den nye ungdomspolitik.

Partnerskabet ønskede bred inddragelse og samlede derfor over 1000 input fra kommunens unge om, hvad der skal til for at leve et godt ungeliv i kommunen.

Inputtene er kommet via blandt andet besøg på skoler, en workshop og en høring. Partnerskabet lyttede til de unge, skelede til den nyeste viden og udvalgte derefter de fem temaer og medhørende forslag til handlinger, som viste sig at være de mest efterspurgte.

23. august 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen ungdomspolitikken, som nu også er publiceret.

Læs hele den nye ungdomspolitik her.

Senest opdateret 16-04-2024