Sociale indsatser kan få flere penge

04-09-2023

PRESSEMEDDELELSE: Udvalget for Kultur og Fritid skal onsdag tage stilling til, om der skal prioriteres flere penge til foreninger, der understøtter sociale indsatser.

Udvalget for Kultur og Fritid skal onsdag den 6. september tage stilling til, om der skal prioriteres flere penge til sociale indsatser. Godkender de punktet, sendes det i høring i Folkeoplysningsudvalget, og Udvalget for Kultur og Fritid tager endeligt stilling 4. oktober.

Forslaget indebærer, at foreninger og indsatser på det sociale område får flere penge. For at finansiere dette sænkes medlemstilskuddet til foreningers medlemmer mellem 0-18 år fra 220 kr. til 100 kr., ligesom der vil ske en omprioritering fra aftenskoleområdet.

”Det er altid en vanskelig opgave at omprioritere penge, men sociale indsatser at vigtige at have fokus på. Derfor er jeg glad for, at vi i udvalget skal kigge på flere penge til området. Hvis vi vælger at gennemføre omprioriteringerne, går pengene til helt konkrete indsatser”, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Det gør udvalget for at sætte øget prioritering på sociale indsatser og civilsamfund. Omprioriteringen forventes at give godt 1,1 millioner kroner til en forstærket indsats på to områder

Fripladsordning og indsatser for socialt udsatte

I Holbæk Kommune findes en pulje, der understøtter en gruppe børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Med en fripladsordning får de tilskud til for eksempel at gå til fodbold, gymnastik og spejder, fordi det er økonomisk vanskeligt for familierne at sende dem afsted uden tilskuddet.

Hvis omprioriteringerne sendes videre i høring på onsdag og senere godkendes, kommer den ene forstærkede indsats fripladsordningen til gode.

Her vil der nemlig blive indført en ny ”+18 voksenstøtteordning for særligt socialt udsatte borgere”, og ud af den eksisterende fripladsordning for 0-18 år vil der tilføres ekstra midler.

En godkendelse vil også betyde, at der som den anden forstærkede indsats fremover afsættes flere penge til foreningsbaserede indsatser for socialt udsatte. Foreninger, som medvirker til at tage et særligt socialt ansvar, vil kunne indgå en aftale med Holbæk Kommune om understøttelsen af denne indsats.

Nye forløb i kulturrygsækken

Der lægges i forslaget også op til at give flere penge til kulturrygsækken. Det er en række læringsforløb for folkeskoleelever i Holbæk Kommune, hvor eleverne møder kunst og kultur i lokale læringsmiljøer udenfor skolens grund.

I kulturrygsækken er der blandt andet forløb om solsystemet på Observatoriet i Brorfelde og bådebyggeri på Kystliv Holbæk.

De potentielt kommende flere penge vil gå til at oprette nye forløb i Kulturrygsækken.

Derudover vil der også blive brugt flere midler til Kulturstafetten, opnormering af foreningskonsulent til sociale indsatser, foreningen Holbæk365 og drift af Skvulp.

Senest opdateret 04-09-2023