Forandringer i velfærden godkendt

19-04-2024

Kommunalbestyrelsen har besluttet at godkende en række omprioriteringer i forhold til Budget 2025.

Økonomiudvalget bestilte frem mod budgetlægningen for 2025 en analyse lavet af konsulentfirmaet Komponent. Den skulle give et eksternt blik på kommunens kerneopgaver og forbindelsen mellem dem samt give en række anbefalinger, der gennem forandringer kunne frigøre penge på de undersøgte områder.

”Vi har gennem mange år effektiviseret og sparet på nogle områder for at kunne tilgodese andre områder med større behov. På den måde har vi blandt andet kunnet løfte ældreområdet og give lærerne mere tid til forberedelse. Men Holbæk Kommune er generelt effektivt drevet, så vi har populært sagt plukket de laveste frugter. Derfor er vi nu et sted, hvor vi er nødt til at kigge på større og mere grundlæggende forandringer for at nå i mål. Det er Komponents anbefalinger et godt eksempel på,” siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Komponent udpegede i første omgang 14 områder med potentiale. Siden har de gennemgået tre af de udpegede områder grundigt. Det drejer sig om ungepakken, synergieffekter mellem social- og ældreområdet samt voksenspecialområdet. Det er anbefalingerne på disse områder, Kommunalbestyrelsen nu har godkendt.

Komponents anbefalinger indeholder både en række investeringer i nye måder at arbejde på samt en række effektiviseringer og besparelser. Derfor vil der også være borgere, som vil opleve at få et andet og i nogen tilfælde mindre indgribende tilbud.

”Det her kommer til at påvirke borgerne på forskellige måder. Vi skal som andre kommuner bruge flere penge på de allersvageste borgere på socialområdet. Det kræver dog, at vi finder pengene andre steder. Så der er områder, hvor vi skal bruge mere, mens andre borgere vil de opleve, at de får mindre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Når Komponents anbefalinger føres ud i livet, vil der også være mange tilfælde, hvor servicen bliver både bedre og billigere.

”Hvis vi for eksempel arbejdet målrettet med at nedbringe langvarigt skolefravær, er det godt for det enkelte barn. Samtidig kan forældrene komme tilbage på arbejde, så kommunen ikke skal betale for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis det var let, havde vi selvfølgelig bare gjort det, men det er et godt eksempel på, at hvis vi lykkes, kan vi spare penge ved at gøre det bedre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Du kan læse dagsordenspunktet og de konkrete anbefalinger i Komponents analyse her

Udover de tre områder, Komponent nu har undersøgt, arbejder administrationen videre med de 11 øvrige punkter. En del af disse vil indgå i årets budgetproces.