Banedanmark river bro ned i Regstrup

19-02-2024

Banedanmarks arbejde med elektrificering af togstrækningen Holbæk-Kalundborg betyder nu, at broen på Hovedgaden i Regstrup bliver revet ned. Arbejdet starter den 26. februar og vil stå på seks uger frem.

Trafikanterne skal for en kortere periode vænne sig til en omvej, hvis de normalt kører over broen på Hovedgaden i Regstrup. Det skyldes, at den gamle bro skal rives ned. I seks uger gældende fra den 26. februar 2024 vil trafikanterne derfor skulle benytte en anden rute.

"Vi er nu nået til det punkt i arbejdet med broen i Regstrup, hvor vi river den gamle bro ned og tilpasser vejramper, vejbelysning og afvanding til den nye bro. Det kan vi ikke gøre, mens der er trafikanter på broen, og derfor er vi nødt til at spærre for trafikken. Derudover er vi nødt til at spærre for togtrafikken fra fredag den 1. marts om aftenen til tidlig mandag den 4. marts 2024, hvor den gamle bro rives ned," siger projektleder i Banedanmark Ingvill Aakervik.

Find mere information og oversigtskort.

Elektrificering til fremtidens tog

Den gamle bro i Regstrup rives ned, fordi den er for lav til, at der kan etableres kørestrøm. I stedet for den gamle bro har Banedanmark siden efteråret 2023 arbejdet på at opføre en ny og højere bro i Regstrup. Det sker som en del af arbejdet med at elektrificere strækningen mellem Holbæk og Kalundborg.

"Banedanmark gør klar til elektrificeringen af strækningen fra Holbæk til Kalundborg. Det er et stort arbejde, som blandt andet kræver, at vi river nogle af de eksisterende broer ned og bygger nye højere broer. Med elektrificeringen af jernbanen har tog-operatørerne mulighed for at køre med eltog, der støjer mindre og er klimavenlige. Vi arbejder altså hårdt nu, og vi generer og blokerer for noget vejtrafik for en kort periode, for at vi kan høste frugten om nogle år - og mange mange år ud i fremtiden", fortæller programdirektøren i Banedanmark, Jette Aagaard.