Borgmesterskifte og udvalgsrokader

29-02-2024

Lars Qvist har siden juni 2023 været borgmester i Holbæk Kommune, mens Christina Krzyrosiak Hansen, der vender tilbage den 1. marts, har været på barselsorlov.

I forbindelse med at Christina Krzyrosiak Hansen (A) vender tilbage fra barsel, bliver de rokader, der fandt sted som følge af barslen, automatisk rullet tilbage. Samtidig ønsker Lars Qvist (A) at udtræde af Økonomiudvalget, og Mogens Justesen (A) ønsker at udtræde af Socialudvalget. Den ledige plads i Økonomiudvalget ønsker valggruppe et at besætte med Christina Hvass Hansen (A), mens valggruppen ønsker at besætte den ledige plads i Socialudvalget med Lars Qvist (A).

Det kommer dermed til at betyde følgende:

  • Jens Kristiansen udtræder af Kommunalbestyrelsen (i stedet for Christina Krzyrosiak Hansen, der vender tilbage fra barsel)
  • Christina Krzyrosiak Hansen bliver formand for Økonomiudvalget (borgmesteren er født formand)
  • Christina Hvass Hansen indtræder i Økonomiudvalget (i stedet for Lars Qvist)
  • Lars Qvist genindtræder som formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (i stedet for Kristian Sandgaard Timmermann, og Tom Burgaard Madsen udtræder af udvalget)
  • Lars Qvist indtræder i Socialudvalget (i stedet for Mogens Justesen)
  • Eva Anker Lund udtræder af Økonomiudvalget og genindtræder i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (i stedet for Jens Kristiansen)
Senest opdateret 29-02-2024