Nye tiltag får flere sosu-elever til at gennemføre praktikforløb

15-02-2024

Både i 2023 og i starten af 2024 er praktikholdene i Holbæk Kommune for sosu-elever fyldte, hvilket er en positiv udvikling. Vigtigst af alt er, at frafaldet blandt eleverne er faldende.

Flere social- og sundhedselever gennemfører deres uddannelse og praktikforløb i Holbæk Kommune. I 2023 blev en række nye tiltag indført for at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet, og tallene viser et mindre frafald, hvilket er en glædelig nyhed for Holbæk Kommunes borgmester Lars Qvist.

”Med de tal, som vi ser for de seneste år, er frafaldet blandt social- og sundhedseleverne reduceret, og det er gode nyheder for os som kommune og arbejdsgiver. De nye tiltag ser ud til at have en effekt. Dermed bliver det lettere for os at fastholde og ansætte eleverne efter endt uddannelse. Alle kommuner kæmper med mangel på sosu’er samtidig med, at vi ser ind i en fremtid med flere ældre og øget kompleksitet i ældreplejen. At rekruttere og fastholde social- og sundhedselever er derfor helt centralt for, at vores ældrepleje kan have den kvalitet i fremtiden, som vi ønsker i Holbæk Kommune,” fortæller borgmester Lars Qvist.

Frafald hovedforløb 2022 2023
SOSU-assistentelever 37% 22%
SOSU-hjælperelever 17,5% 11%

Nye tiltag i 2023 mindsker frafald

For at kunne rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne indførte Holbæk Kommune sidste år en række nye tiltag. Målet er at skabe et attraktivt praktiksted, hvor det blandt andet handler om at give mere støtte til den enkelte elev, faglig sparring, have fokus på trivsel og skabe fællesskab.

”En af de væsentlige årsager til frafaldet er det såkaldte praktikchok. Her har mødet med virkeligheden og det ansvar, der ligger i arbejdet, en negativ indvirkning på nogle elever. Når eleverne kommer i gang, finder de ud af, at de faglige krav måske ligger i overkanten af, hvad de kan klare. Det forsøger vi at imødegå med tiltagene. Hvis der fremover skal være nok hænder til at tage sig af de ældre, skal vi blive bedre til at fastholde dem, der starter i praktik. Og det tror jeg bestemt, at de nye tiltag kan hjælpe os med,” fortæller John Harpøth, formand for Udvalget for Ældre og Sundhed i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har en årlig ambition om at ansætte 74 social- og sundhedsassistentelever og 37 social- og sundhedshjælperelever. I de senere år har det været svært at rekruttere det ønskede antal elever, men i 2023 nåede kommunen sin dimensionering. Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede sidste år, at der skal betales elevløn til elever under 25 år under grundforløb 2, så alle elever får løn. Det kan have en positiv effekt på tilstrømningen af elever, der vælger Holbæk Kommune til som praktikplads.

”Vi ved, at rimelig elevløn betyder noget for de elever, der søger vores elevstillinger. Derfor besluttede vi at ændre praksis, så vi kan tiltrække flere kvalificerede ansøgere. Det koster penge, men det er en nødvendig investering i fremtiden. Det er også dyrt for os ikke at gøre noget, da vi så mangler uddannet arbejdskraft og skal trække vikarer ind. Tiltaget skal derfor ses som ét af flere i vores rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor vi håber, at det kan motivere flere til at gå i gang med uddannelsen,” fortæller John Harpøth.

Tiltag indført i Holbæk Kommune

  • Eleverne bliver fulgt tæt allerede fra grundforløbet af, hvor de bliver inviteret til flere eftermiddagsbesøg med kommunens uddannelseskonsulent og ansvarlige vejledere med henblik på, at eleverne får en tilknytning til kommunen. Medarbejderne har også et tæt samarbejde med social- og sundhedsskolen omkring elevernes trivsel og fravær under deres skoleperioder.
  • Alle elever starter uddannelsen i kommunen med udlevering af egen iPad og telefon under praktikperioderne, som de ansvarlige vejledere hjælper dem med at få sat op, så eleverne fra første dag i praktik kan komme på kommunens IT-systemer og tilgå deres mail.
  • Der er udviklet nyt praktikmateriale, som skal hjælpe eleverne med at anvende den teoretiske viden, som de har med sig fra skolen i praksis.
  • Der bliver afholdt ugentlige elevcafeer, hvor eleverne mødes på tværs af praktiksteder. Her er de sammen med deres ansvarlige vejledere og får mulighed for at fordybe sig i faglige emner samtidig med, at de knytter et fællesskab med hinanden.
  • Der bliver afholdt temaeftermiddage hvert kvartal med de daglige vejledere fra praktikstederne. Her gennemgår de nyt fra uddannelsen, så de daglige vejledere er bedst muligt klædt på til at uddanne og guide eleverne, mens der også er stort fokus på at udvikle vejledernes pædagogiske kompetencer.
  • Der bliver efter den første uge i elevernes første praktik afholdt en hel dags intro med eleverne sammen med uddannelseskonsulent og ansvarlige vejledere, hvor man gennemgår deres uddannelsesforløb i Holbæk Kommune, alle de praktiske spørgsmål som ferieregler mv. og hvor der også er fokus på, om eleverne trives i praktikken og har fået en god start.
  • Alle elever starter deres uddannelse i Holbæk Kommune på et plejecenter, da der her er kolleger rundt om hjørnet hele tiden. Det giver tryghed. På den måde bliver eleverne klædt på til senere at komme i praktik i hjemmeplejen, hvor de nyder at få ”luft under vingerne” og arbejde mere selvstændigt.
  • Alle nyansatte elever bliver undervist i demens, da det ikke er en del af deres uddannelse på skolen, før de starter den første praktik. Det gør vi for at forebygge praksischok, når de starter praktik på plejecenter, hvor mange beboere har en demensdiagnose.