En friluftspavillon kommer til havnen

11-01-2024

Børn og unge kan i fremtiden mødes i en blå friluftspavillon på havnen i Holbæk. Her kan de komme tæt på naturen og opleve fjorden på første række.

Danske børn og unge er langt mindre i naturen end tidligere generationer. Det har nu ført til, at en god portion penge er landet nær stranden ved havnen i Holbæk.

Pengene kommer nemlig fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet, der er gået sammen om at undersøge friluftpavilloner som mødested for børn og unge med udeliv som centrum. Det er nu kommet Holbæk Kommune til gode i kraft af en godkendt ansøgning og medfølgende bevilling.

”Holbæk er en havneby, hvor bymidten og fjorden skal være forbundet, og havneområdet skal være en levende bydel. Det bliver det i endnu højere grad nu, hvor vi med stor glæde modtager støtte til at lave en blå friluftspavillon. Den placeres på Blegestræde Hage og bliver et uformelt mødested for børn og unge, hvor de kan komme tæt på naturen og det maritime liv, som området tilbyder”

- Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid

I mødet med vand og sand

Udover Holbæk Kommune er Kolding -, Høje Taastrup -, Aalborg -og Roskilde Kommune udvalgt til kommende friluftspavilloner. Målgruppen er børn og unge i skolealderen 6-15 år og de mange aktører, der laver aktiviteter for målgruppen.

Det dækker blandt andet over børnehaver, skoler, SFO’er, foreninger, spejderbevægelser, børnefamilier og meget mere. Brugerfladen er bred, og interesserede kan være med i både den indledende proces og senere som brugere af pavillonen.

Holbæks Blå Friluftspavillon passer med kommunens vision om havnen som en levende bydel, da det fysiske mødested er med til at skabe liv og aktivitet. Pavillonen er ikke tegnet endnu, men den bliver udviklet med særligt fokus på bæredygtigt byggeri, ligesom børn og unge bliver inddraget og får medbestemmelse i hele processen.

Et fokus vil også være at invitere til kreativ udfoldelse og leg, og pavillonen vil på den måde danne rammen til nysgerrige børn og unge, der kan udforske sanser og færdigheder i mødet med både vand og sand.

Pavillonen får blandt andet aktiviteter i regi af UngHolbæk, og den kan blive en pendant til Holbæks Grønne Lunge, der fungerer som formidlingscenter for klima, miljø og natur i grønne omgivelser. Formidling af det maritime liv vil være en vigtig del af Holbæks Blå Pavillon, som får Kystliv Holbæk og Nationalmuseet som nærmeste naboer.

Realisering af pavillonen består af to dele. Første del er arkitektfaglig rådgivning og udbudsmateriale, mens anden del er selve byggeriet. Til første del betaler DIF og Friluftsrådet 320.000 kr., og kommunens egenbetaling er 80.000 kr. Byggeriet af den blå friluftspavillon er sat til maksimalt at koste 2.150.000 kr., hvor egenbetaling lyder på 50 procent.

Projektet er tre-årigt, hvor skitseprojekt, byggeprogram, myndighedsbehandling og lignende finder sted i 2024. Derefter står friluftspavillonen færdigbygget og klar til indvielse senest i sommeren 2026.

Senest opdateret 18-01-2024