TEST

19-01-2024

Holbæk Kommune har modtaget kr. 418.230 til at styrke den særlige indsats, der i 2019 skal iværksættes i Knabstrup. Her viser de seneste års udvikling, kommunens prognoser og bosætningsanalyse, at der er et stærkt behov for at styrke lokalområdet.

Holbæk Kommune har modtaget kr. 418.230 til at styrke den særlige indsats, der i 2019 skal iværksættes i Knabstrup. Her viser de seneste års udvikling, kommunens prognoser og bosætningsanalyse, at der er et stærkt behov for at styrke lokalområdet.

En ny bosætningsanalyse viser nemlig, at nogle af kommunens lokalområder er særligt udfordret på demografien. Udfordringen består i faldende børnetal, flere ældre, lav tilflytning og svag fastholdelse. Den udvikling skal vendes. Knabstrup er i særlig grad ramt af disse udfordringer og er derfor som det første lokalområde valgt til en særlig indsats.

”Midlerne fra Landdistriktspuljen skal anvendes til en dedikeret projektleder og til proceskonsulenter, der kan lede processen i Knabstrup. Deres ansvar bliver at sikre en bred involvering af alle interessenter. I starten af 2019 inviteres til en borgerworkshop i Knabstrup med alle interesserede borgere og virksomheder i området samt politikere og medarbejdere fra Holbæk Kommune. Workshoppen munder ud i en række arbejdsgrupper, der i de efterfølgende 3-4 måneder arbejder med forskellige emner, der er relevante for den fremtidige udvikling af området,” fortæller Lars Qvist (L), formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Ud over penge til at styrke processen giver puljemidlerne også mulighed for et undervisningsforløb og udviklingen af en model for fremtidige ”Særlige indsatser i Holbæk Kommune”. Modellen skal være agil, da alle lokalområder er forskellige, men den kommer til både at rumme et overordnet drejebogskoncept for forløbet og en værktøjskasse, som de forskellige arbejdsgrupper kan bruge. Projektlederen har som udgangspunkt ansvar for at udvikle denne model.

”Knabstrup er ikke det eneste lokalområde i kommunen, der står over for disse udfordringer. Derfor skal der i de kommende år indgås lignende samarbejder med andre lokalområder. Vi ønsker derfor at udvikle kompetencerne til at indgå i disse samarbejder og en model, som vi kan bruge fremadrettet og samtidigt styrke både politikeres, medarbejderes og borgernes evner til at samarbejde om sådanne processer undervejs i projektet,” fortæller Lars Qvist.

Hvad er en særlig indsats i et lokalområde?

En særlig indsats i Holbæk Kommune er et samarbejde på 6-8 måneder mellem kommunen, borgerne, virksomhederne og kommunale institutioner, fx skoler, børnehuse, haller, aktivcentre, i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete temaer, der har til formål at styrke udvikling, bosætning, fællesskab og tryghed.

Senest opdateret 25-06-2021