Varsel om forhøjet vandstand

24-01-2024

DMI varsler forhøjet vandstand, der topper torsdag morgen. Foreløbig vurdering er, at det ikke når op på et kritisk niveau.

DMI's prognose for vandstandsstigningen i Holbæk Fjord og Isefjorden lyder i øjeblikket på op til 142 cm over normal vandstand, der når maksimum torsdag morgen.

Følg prognosen og den aktuelle vandstand på DMI's hjemmeside

Den foreløbige vurdering er, at vandstanden ikke når op på et kritisk niveau. Men vi følger naturligvis situationen tæt, og ændrer varslet og prognoserne sig til det værre, så vender vi retur med yderligere information.

Bådejere opfordres til at tilse deres fartøjer og sikre fortøjningerne. Sørg desuden for, at ting, der kan flyve væk i blæsten, surres godt fast eller bæres indenfor.

Senest opdateret 24-01-2024