Holbæk Kommune forlænger aftale med KLAPjob

01-05-2024

Holbæk Kommune har sammen med KLAPjob succes med at få mennesker med kognitive handicap i job, og derfor er aftalen nu blevet forlænget.

Karina Helmer, Claus Bergman Hansen og Jakob Villadsen har underskrevet en aftale om forlængelse af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og KLAPjob.
Karina Helmer, Claus Bergman Hansen og Jakob Villadsen har underskrevet en aftale om forlængelse af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og KLAPjob.

KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder, der har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

Forlængelsen af aftalen er ifølge Karina Helmer, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune, en selvfølge, da samarbejdet har været en stor succes.

”Alene i år er der allerede på nuværende tidspunkt blevet etableret 15 job eller praktiksteder, hvilket betyder, at Holbæk Kommune indtager en 6. plads over kommuner, hvor der bliver etableret flest KLAPjob. For mig er det et udtryk for, at vores fælles fokus og indsats bærer frugt i bestræbelserne på at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet. Det er meget positivt både for den enkelte borger, som kommer i job, for virksomhederne og for kommunen,” fortæller Karina Helmer om samarbejdet, der blev indgået i marts 2022.

Giver flere plads på arbejdsmarkedet

Mange borgere med kognitive handicap står i dag uden for arbejdsmarkedet på trods af, at de både vil og i et vist omfang kan arbejde. Denne gruppe borgere har ofte en førtidspension som deres primære indtægtskilde, men de mangler noget meningsfuldt at stå op til om morgen, gode kolleger og det fællesskab, som en arbejdsplads kan tilbyde.

”Jeg er virkelig glad for, at vi forlænger aftalen med KLAPjob, da det giver os mulighed for at gøre endnu mere for at skabe job til mennesker med kognitive handicap. Det er meningsfuldt for den enkelte borger, og det er med til at skabe et bredt og mangfoldigt arbejdsmarked. Jeg tror på, at mennesker med fx autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, sindslidelse eller erhvervet hjerneskade har noget at byde ind med. Derfor fortjener de også muligheden for at vise, hvad de kan,” fortæller Jakob Villadsen, formand for Socialudvalget, der tilføjer, at det sammen med KLAPjobs faglige specialviden og gode netværk til virksomheder er lykkedes for mange mennesker at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Arbejdsfællesskab øger livskvaliteten

KLAPjob samarbejder med 64 af landets kommuner, har god kontakt til lokale virksomheder og har gennem årene fået knap 6.000 personer i job. Det centrale er, at det er den enkelte person selv, der henvender sig til KLAPjob for at komme ud på arbejdsmarkedet.

”Vi er enormt glade for at fortsætte samarbejdet med Holbæk Kommune. Vi ser gang på gang, hvordan livskvaliteten øges hos de borgere, som kommer ud af hjemmet og får et job at stå op til og søde kolleger at snakke med. At hjælpe førtidspensionister i job er givende både for kommunen, de lokale virksomheder og selvfølgelig også i særdeleshed for den enkelte borger. Så ja, vi trækker på kommunens ressourcer i jobcentret, men det bliver tilbagebetalt flere gange på socialområdet, når den enkelte borgers livskvalitet forøges,” fortæller leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen.

Fakta om KLAPjob

KLAPjob stiller deres ekspertise og indsats gratis til rådighed for Holbæk Kommune. Konkret samarbejder KLAPjob med en række store landsdækkende virksomheder om at formidle jobs til de borgere, som der er indgået aftale om. KLAPjob har tilvejebragt cirka 6.000 job i alt siden 2009, hvoraf 93% er løntilskud til førtidspensionister, og 7% er fleksjob på landsplan. I 2023 blev der etableret 649 job, hvilket er det år, hvor der er etableret flest job.

Læs mere om KLAPjob

Senest opdateret 01-05-2024