UngHavn er Årets Ungdomsskoleindsats

02-05-2024

Årets Ungdomsskoleindsats fejrer det helt særlige samarbejde, teamwork og fællesskab. Den afspejler den tydelige holdånd, hvor engagererede medarbejdere brænder for deres arbejde.

På Ungdomsskoleforeningens landsmøde i Odense er sløret i dag blevet løftet for Arets Ungdomsskoleindsats. UngHavn, der hører under UngHolbæk, løb med prisen. UngHavn har siden sin spæde begyndelse vis sig at være en sand gamechanger for en del unge i Holbæk Kommune. Tilbuddet er mere end en fritidsinteresse. Det er en brobygning til en karriere indenfor for søfart og maritime håndværk, koordineret af en ildsjæl og rollemodel.

Fællesskab og personlig vækst

UngHavn har formået et tiltrække en mangfoldig gruppe fra alle hjørner af Holbæk Kommune. Målgruppen er unge mellem 12-21 år, hvor både velfungerende og sårbare unge, uanset baggrund, har fundet et unikt fællesskab, interesse for maritime aktiviteter og smedet nye venskaber. Gennem spændende aktiviteter og udfordringer har UngHavn været en øjenåbner for mange unge, der nu har fundet en retning i livet.

Brobygning til det maritime erhverv

Det maritime tilbud har vist sig at have et helt særligt uddannelsespotentiale, hvad angår det maritime erhverv. Flere unge har på baggrund af UngHavn nu de maritime uddannelser som karrierespor. Aktuelt er Holbæk én af de kommuner med flest ansøgninger til Georg Stage, og flere ansøger nu HF-søfart. Flere af de unge ”UngHavn’ere” har også søgt ind på den nye linje 'Maritim 10' ved Holbæks 10. klassecenter.

UngHavn er en inspiration

Det hele er kyndigt, vedholdende og kærligt ledet og koordineret af Nina Wendelboe, der konsulent i UngHolbæk. Uden hendes indsats – ingen UngHavn. Hun er dedikeret, omsorgsfuld, faglig kompetent og den perfekte rollemodel for mange unge. Hendes gejst for UngHavn har inspireret flere kommuner, der ønsker at kopiere konceptet. Det er ikke kun adskillige kommuner, der er inspireret af UngHavn. Også Frank Erichsen (Frank & Kastaniegarden) er blevet fascineret af projektet og bruger indsatsen som et element i en udsendelsesrække ”Giv os havet tilbage”, der vises på DR til efteråret.

Alt i alt er UngHavn ikke blot været et ungdomsinitiativ: Det er en bevægelse, der inspirerer, uddanner og skaber muligheder for unge i Holbæk Kommune og ud over.

Senest opdateret 02-05-2024