Børns sprog vokser med ny metode

06-03-2024

Hos dagplejer Tina Andersen i Holbæk er 'LæseLeg' blevet en fast del af dagligdagen for sproglæring.

Ny forskning slår fast, at metoden 'LæseLeg' har en positiv effekt på børns sprogudvikling. I modsætning til traditionel oplæsning, hvor den voksne læser, og barnet lytter, bliver børnene involveret aktivt i oplæsningen af billedbøger gennem historiefortælling, dialog, lege og kreative aktiviteter. Børnene får gode læseoplevelser samtidig med, at de tilegner sig et nuanceret sprog. Det hjælper deres kommunikative evner på vej, og støtter dem samtidig i at indgå i fællesskaber. Det er i hvert fald teorien bag, men bestemt også den oplevelse, som Tina Andersen har.

"Det har været et rigtig fedt projekt at være med i. Fra start har det været tydeligt at se, at børnenes sprog har udviklet sig mærkbart, og børnenes sociale samspil har skabt mere opmærksomhed på hinanden og den måde, hvorpå de interagerer med hinanden. Vi oplevede også mindre konflikter børnene imellem, og børnene fik en større forståelse for, at alle nok skal få lov til at prøve og lege med de forskellige ting," fortæller Tina Andersen, der har været dagplejer i Holbæk i knap 30 år.

Forskningen viser, at LæseLeg har ens effekt, uanset hvilket køn børnene har, hvor de kommer fra og hvad deres økonomiske baggrund er. Også børn, der endnu ikke har udviklet et sprog, kan med LæseLeg finde nye måder at kommunikere på.

"Der er ingen tvivl om, at alle børnene rykker sig. Selvfølgelig i forskellige tempi. Men deres læselyst bliver øget og kommunikation styrket. Meldingen fra forældrene er også, at de tydelig kan mærke et større ordforråd og mere sprogbrug hos deres barn. Og så gør de som familie mere brug af biblioteket, end de tidligere har gjort," fortæller Tina Andersen, der også selv sammen med børnene har gjort mere brug af bibliotekets tilbud, herunder bogforslag, sparring og oplæsning af bøger.

Forskningsprojektet 'Læseleg i vuggestue og dagpleje', som Holbæk Kommune deltog i alt 79 børn fra både en række vuggestuer og en gruppe dagplejere, er gennemført af TrygFondens Børneforskningscenter på vegne af Mary Fonden. LæseLeg og studiet er finansielt støttet af Egmont Fonden. VIA University College har undervist det pædagogiske personale i LæseLeg.

Resultaterne viser, at projektets fokus med fire ugentlige og dialogiske læsesituationer har effekt for alle børn, også børn som har sproglige forsinkelser. Studiet viser således, at metoden LæseLeg har en signifikant positiv effekt på 1-2-årige børns kommunikative kompetencer.

”Vi ser, at børnene bliver bedre til at kommunikere i dagligdagen, når de deltager i LæseLeg. De viser større forståelse i kommunikative sammenhænge, kan tale mere sammenhængende og kan fastholde en samtale om et emne i længere tid sammenlignet med andre børn på samme alder,” siger Dorthe Bleses, professor på TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, og forsker bag studiet.

LæseLeg kombinerer dialogisk læsning af billedbøger, hvor man inddrager børnene i læsningen med spørgsmål til billeder og handling, med aktiviteter og lege, der relaterer sig til bogen. I studiet har pædagogerne arbejdet med LæseLeg sammen med børnene i gennemsnit 30 minutter om ugen i 20 uger.

”Det at kunne kommunikere og udtrykke sine behov har stor betydning for børns trivsel og evne til at indgå i fællesskaber. Derfor er det virkelig positivt, at vi nu har dokumentation for, at det med en relativt lille indsats er muligt at løfte helt små børns kommunikative evner. Det styrker vores tro på, at LæseLeg kan gøre en forskel for mange børn”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Fakta om studiet

  • I studiet deltog mere end 700 børn i 1-2-årsalderen fordelt på i alt 200 vuggestue-stuer og dagplejere.
  • Stuerne og dagplejerne blev inddelt i kontrol- og interventionsgrupper ved lodtrækning.
  • Vuggestuer og dagplejere fra 16 forskellige kommuner deltog.
  • Børnenes kommunikative kompetencer, sprogbrug, produktive og receptive ordforråd blev målt før og efter LæseLeg-indsatsen.
  • I to uger ad gangen skulle det pædagogiske personale arbejde med en bog, som de skulle læse mindst fire gange om ugen.

Find mere information om 'LæseLeg'