Kommunale skove skal omlægges til urørte skove

21-03-2024

Naturen har brug for en hjælpende hånd, og derfor ønsker vi at omlægge vores kommunale skove. Det skal være med til at højne naturkvaliteten og give grobund for et mere mangfoldigt og plante- og dyreliv.

Naturen og biodiversiteten er under pres i Danmark som følge af menneskets aktiviteter. Danmark ligger i bunden af EU, når det gælder naturkvalitet. Det gælder også i vores skove, som er ensformige og fattige på arter.

I Holbæk Kommune er det på denne baggrund besluttet, at vores cirka 250 hektar kommunale skove skal udvikle sig til ”urørt skov”. De tiltag, der skal til for at nå målet, bliver beskrevet i en forvaltningsplan for skovene, som er under udarbejdelse.

Hvad tænker du om denne plan?

Det kan du inde på vores dialogplatform 'Dialog Holbæk' komme med din mening om inden den 3. april. Din og andres bemærkninger vil blive forelagt vores politikere i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, som behandler sagen den 6. maj. Dét, de beslutter, vil blive indarbejdet i den endelige forvaltningsplan for skovene. Planen skal sikre, at skovene bliver plejet som værdifuld natur, så de engang i fremtiden vil blive naturlige skove med et mangfoldigt liv.

Inde på dialogplatformen kan du også læse en forkortet version af forvaltningsplanen, der indeholder de vigtigste tiltag, der kan blive gennemført i skovene. Det vil vi meget gerne høre din mening om.

Gå til 'Dialog Holbæk'.