Udrulningen af fjernvarme kan begynde

11-03-2024

Det er netop godkendt, at forberedelsen til etape 1 med fjernvarme i Holbæk by kan begynde.

Kommunalbestyrelsen har godkendt det varmeprojektforslag, der muliggør, at Fors A/S kan tilbyde første etape af fjernvarme i Holbæk by, såfremt der er tilstrækkeligt mange, der bakker op om en fælles varmeløsning. Fors A/S har derfor fået grønt lys til det videre arbejde med at indhente tilslutningserklæringer fra varmeforbrugerne. I Holbæk by er det primært store varmeforbrugere som fx boligforeninger, kommunale institutioner og sygehuset, der tilbydes fjernvarme i første etape. For at det kan blive en realitet, er der behov for, at minimum 70% af varmeforbrugerne tilmelder sig for, at udrulningen kan blive en realitet.

"Som Danmarks største gasby tager vi nu et markant skridt i den grønne omstilling ved at udfase brugen af olie og specielt gas som opvarmningskilde. De senere år har desuden vist os, hvor vigtigt det er, at vores energiforsyning bliver uafhængig af de fossile brændstoffer. For at vi kan komme i mål, er det dog vigtigt, at boligejerne tager mod tilbuddet om at skifte til fjernvarme, der er bedre for klimaet. Så opfordringen er helt klart, at så mange som muligt kommer med ombord så hurtigt som muligt," fortæller Karen Thestrup Clausen, formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Det er forventningen, at de første varmekunder kan have fjernvarme ved udgangen af 2025, og at udrulningen vil være gennemført senest ved udgangen af 2028. Fors A/S har samtidig planer om at opføre en energiby syd for Sportsbyen, hvor varmeproduktionen på sigt skal foregå.

Lokal opbakning til fjernvarme nødvendig

Alle steder er den lokale opbakning og tilmelding afgørende. Holbæk Kommune vil derfor i løbet af marts sende informationsbreve til boligejere i Holbæk bys første etape.

”Vi har arbejdet på projektet længe og glæder os meget til at komme i gang. Det er ingen hemmelighed, at anlæg af fjernvarme er omfattende, til gengæld er det grøn fornuft. Og på den anden side af anlægsarbejdet kan holbækkerne se frem til en stabil, kollektiv varmeforsyning, der bidrager til målet om at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer,” siger Camilla Hay, programleder for fjernvarme i Fors A/S.

Den foreløbige tidsplan for arbejdet er klar, men det er vigtigt at have for øje, at den ved så store anlægsarbejder løbende justeres:

”Anlæg af fjernvarme i så store byområder er et omfattende arbejde, der skal koordineres nøje med borgere og kommune. Derfor forventer vi også, at den foreløbige tidsplan bliver justeret undervejs, efterhånden som vi planlægger de enkelte delprojekter,” fortæller Camilla Hay.

Fors A/S forventer på nuværende tidspunkt, at udrulningen og anlægsarbejdet vil ske efter følgende foreløbige tidsplan (forbehold for at projektforslag kan endelig godkendes):

 • Holbæk, etape 1: 2025-2028 (er godkendt)
 • Holbæk, etape 2: 2026-2030
 • Holbæk, etape 3: 2027-2031
 • Holbæk, etape 4: 2028-2032
 • Holbæk, etape 5: 2029-2033
 • Holbæk, etape 6: 2030-2034
 • Områderne Svinninge og Tølløse er fortsat under behandling.

Derfor skal du vælge fjernvarme

 • Fjernvarme er en kollektiv løsning. Naturgassen skal ud af vores varmeforsyning, og du har selv ansvaret for at skifte til en grøn varmekilde. Med fjernvarme går I sammen om en fælles grøn varmeløsning, og du overlades ikke til dig selv i valget af varmeløsning.
 • Fjernvarme er nemt. Når først du har fået lagt fjernvarme ind, klarer varmeselskabet det meste for dig. Levetiden på fjernvarmerørene er minimum 60 år, og hvis du vælger at købe din fjernvarmeunit på abonnement, skal du ikke forholde dig til din varmekilde i de næste mange år.
 • Fjernvarme er grøn fornuft. Når du vælger fjernvarme, sparer du klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66 %, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75 %, hvis du skifter fra olie. Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx grøn strøm, halm og solvarme. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.
 • Fjernvarme kan gøre din bolig mere attraktiv. Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger nemlig, når de får installeret fjernvarme.
 • Fjernvarme er smart. Man kan bruge mange forskellige energikilder til at producere fjernvarme. Dermed er man ikke afhængig af én kilde som gas, el eller olie. Fjernvarmen produceres i stedet af fx affald, flis, halm, vind eller solvarme. Desuden er et fjernvarmeanlæg lydløs og afgiver hverken damp eller lugt.

Find mere info om fjernvarme på Fors' hjemmeside.