Spring til indhold

Holbæk Kommune skruer op for det grønne, ned for CO2

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune forlænger klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, så kommunen fortsat forpligter sig til at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 3 procent årligt.
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen underskriver klimaaftale
18.09.2019

Klimaet skal stadig være i stærkt fokus i Holbæk Kommune, som derfor vil fortsætte indsatsen for at sænke sit CO2-aftryk. Det blev i dag markeret med en seance på Orøfærgen, hvor præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen satte deres underskrifter på aftalen. Men bag dagens aftale ligger også en alvor.

”Vi vil den grønne omstilling, og klimaet kræver handling nu og her. Den grønne omstilling skal tænkes ind på alle niveauer og områder og står også højt på vores dagsorden her i Holbæk Kommune. Det er vigtigt, at vi alle fortsat gør en indsats for at skabe en grøn og bæredygtig fremtid for de næste generationer. I Holbæk Kommune har vi gjort en stor indsats og har allerede opnået en markant reduktion af CO2-udledningen de sidste år. Vi vil tage vores ansvar på os og fortsætte med at reducere udledning af klimagasser,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Glæde hos Danmarks Naturfredningsforening over aftaleforlængelse

Holbæk indgik i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune, og forpligtigede sig til at reducere CO2-udledningen med 3 procent om året. Men faktisk har kommunen reduceret sin udledning med en del mere, nemlig 4,5 procent om året. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig også over aftalen.

”Jeg er utrolig glad for, at Holbæk Kommune nu forpligtiger sig til at fortsætte sin flotte indsats. Det er et stærkt signal i en tid, hvor der er stort behov for, at alle hæver ambitionerne, hvis vi skal nå målet om at begrænse klodens temperaturstigning,” siger Maria Reumert Gjerding.

Læs Holbæk Kommunes 'Grønne regnskab'

Blev klimakommune i 2009

I 2009 indgik Holbæk Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Holbæk Kommune forpligtede sig dermed til at reducere sin CO2-udledning med 3 % om året. Seneste aftale udløb med udgangen af 2018. På de ni år, der er gået, har kommunen reduceret sit CO2-udslip med godt 13 % ift. det aftalte (der blev udledt 9.988 tons i 2018 i stedet for 11.437 tons, som var aftalemålet). Den nye klimaaftale omfatter, ligesom den nuværende fra 2015 til 2018, kommunens egen virksomhed, hvilket blandt andet gælder for det samlede energiforbrug i kommunens bygninger, dens vejbelysning og almindelig transport.

Hvorfor Orøfærgen?

Der er en grund til, at netop Orøfærgen lagde dæk til dagens arrangement. Alle kommuner skal nedbringe CO2-udslippet, og der bliver naturligvis også set på, om ø-færgerne kan sejle mere energieffektivt.

Indtil nu er der ikke en ren batterifærge, der er i drift i Danmark. Og det hører med til regnskabet, at nybygning og skrotning af gamle færger også koster CO2. Så i mange tilfælde er det bedre at beholde den gamle færge og forbedre den.

På Orøfærgen er der blevet installeret en akselgenerator. Dermed har vi kunnet slukke for de dieseldrevne generatorer, hvor vi kun havde brug for 15 % af den varme/energi, som de producerede. Resten forsvandt op i luften.

Med installationen af akselgeneratoren har vi således både nedbragt udledningen af CO2 og forbruget diesel med godt 20 %. Så det er både en klimamæssig og økonomisk gevinst.
Også navigatørerne har været på ECO-simulatorkursus med målere, hvor man direkte kan aflæse, hvordan sejladsmønstret påvirker dieselforbruget. Det er noget, der vil kræve løbende vedligehold og optimering. Men erfaringer fra Sverige viser, at der også er noget at hente klimamæssigt og økonomisk på dette område.Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin