Spring til indhold

Kom til borgermøde om fremtidens spildevandsløsning

Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommune inviterer til borgermøde om planerne om en fælles spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred kommuner.
17.01.2020

Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde om planerne om en fælles spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred kommune. Det afholdes lørdag den 1. februar, kl. 10.00-12.00 på Fårevejle Skole, Skolevej 6, 4540 Fårevejle St.

Kæmpe gevinst for både Nekselø Bugt og Isefjorden

Projektets ambition er at skabe en væsentlig reduktion i udledningen af næringsstoffer til Isefjord fra Holbæk og Odsherred kommuner, men samtidig også sikre, at der ikke sker større belastning af vandmiljøet i Nekselø Bugt. Dernæst er det vigtigt, at spildevandsløsningen heller ikke forringer badevandskvaliteten. En kommende spildevandsløsning vil i første omgang blive en kæmpe gevinst for vandmiljøet både i Isefjorden, som ikke mere skal have tilført kvælstof fra spildevand, og for Nekselø Bugt, som takket være etablering af nye vådområder ikke får tilført yderligere kvælstofudledning.

Men det er også en stor gevinst for borgerne, der får en fremtidssikret spildevandsløsning i fællesskab og for kommunerne Holbæk og Odsherred, som har truffet principbeslutning om den fremtidige håndtering af spildevand.

Alle interesserede borgere er derfor velkomne til at komme på Fårevejle Skole og høre mere om planerne for moderniseringen og udbygningen af Fårevejle Renseanlæg, som skal modtage spildevandet fra Holbæk Kommune om seks til ti år, når planerne er realiseret.

Baggrunden for en fælles spildevandsløsning

Der skal ikke længere være renseanlæg på havnen i Holbæk by. Det gamle og teknisk nedslidte anlæg skal erstattes af en ny løsning inden for en overskuelig årrække. Holbæk Kommune har derfor undersøgt mulighederne for en placering af et nyt renseanlæg og samarbejde med nabokommuner.

Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og derfor er det besluttet at undersøge muligheden for et fælleskommunalt spildevandsprojekt med Odsherred Kommune.

Find flere informationer om fremtidens spildevandsløsning

 

 Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin