Spring til indhold

Hvad betyder den strategiske energiplan for dig?

Holbæk kommunes strategiske energiplan er i høring frem til den 1. august. Herunder kan du læse om, hvad den betyder for dig som borger i Holbæk Kommune, og hvordan du kan bidrage til den.
22.06.2020

I januar måned besluttede Kommunalbestyrelsen at Holbæk Kommune i 2030 skal have reduceret sin udledning af CO2 med 70 procent i forhold til år 1990. Den overordnede plan for, hvordan det skal ske, er nu i høring frem til den 1. august.

Energiplanen beskriver, hvad der skal til for at Holbæk Kommune kan reducere sin CO2-udledning med 70 procent inden for seks temaer. Hvordan det skal føres ud i livet, bliver beskrevet i detaljer, når der kommer planer inden for de forskellige temaer. For eksempel vil der i en kommende mobilitetsstrategi være beskrevet, hvor der kan være ladestandere til elbiler.

Hvordan ser den strategiske energiplan ud for Holbæk Kommune?

Holbæk Kommune er en landkommune med relativt meget landbrug. Samtidig er kommunens opvarmning i høj grad baseret på gas og olie. Derfor udleder kommunen mest CO2 på landbrug, transport og varme. Disse tre områder er derfor blandt de seks temaer, hvor Holbæk kommune, ifølge energiplanen, kan reducere sin CO2-udledning.

De øvrige tre temaer er grøn energi, energibesparelser og affaldssortering.

I den strategiske energiplan kan du læse mere om de enkelte temaer 

Hvilken betydning har energiplanen for mig som borger i Holbæk Kommune?

Kommunen kan energirenovere sine bygninger, omlægge sin egen bilpark til elbiler, sørge for god tilgængelighed for cykler, miljøvenlig offentlig transport og sortere affald i kommunale institutioner. Men det kan ikke lade sig gøre at nå målet med 70 procent reduktion i CO2-udledningen, hvis ikke både kommune, borgere og udviklere bidrager.

Det er for eksempel kun dig som borger, der kan spare på energien i dit hjem, skifte til elbil og omlægge til en grønnere varme. Her kan kommunen rådgive dig i forhold til, hvilke muligheder, der er. I forhold til grøn varme vil der blive lavet en varmeplan, der beskriver, hvem der kan blive tilbudt fjernvarme og hvilke grønne alternativer der er, hvis man ikke kan få fjernvarme i sit område. Når denne proces bliver sat i gang, vil du som borger også blive involveret.

På samme måde kan målet om at udlede 15 procent mindre CO2 inden for landbruget ikke nås uden dialog og samarbejde med kommunens lodsejere.

Holbæk Kommune er også afhængig af, at udviklere ansøger om at anlægge solceller, vindmøller eller et biogasanlæg, hvis kommunen skal nå sit mål om at reducere CO2-udledningen fra energiproduktion med 100 procent i 2030. I den forbindelse er der i energiplanen udarbejdet kort for mulige placeringer af solceller, vindmøller og biogasanlæg.

Hvad betyder kortene for mulige placeringer af energianlæg?

Kortene viser de områder, hvor der planmæssigt ikke er noget til hinder for at opføre anlæg. Det vil sige i forhold til blandt andet lovgivning, afstand til naboer, fredninger og naturbeskyttelse. De tekniske forudsætninger for at opføre energianlæg på placeringerne vil blive undersøgt senere. Det er for eksempel vindressourcer, afstand til husdyrsgødning og solindstråling

Kommer der en ansøgning fra en udvikler om at opsætte et anlæg på én af placeringerne, skal politikerne tage stilling til det konkrete projekt med en lokalplan, og her vil du også som borger igen blive hørt.

Læs mere om de mulige placeringer af energianlæg her

Hvad har jeg som borger at skulle have sagt i forhold til energiplanen?

Du har mulighed for at komme med input til alt i den strategiske energiplan. Det kan være både positive og negative tilkendegivelser. Høringssvarene bliver samlet sammen og præsenteret for politikerne, når de skal tage endelig stilling til energiplanen.

Du kan sende dit høringssvar senest den 1. august 2020 til energi@holb.dk (skriv høringssvar i emnefeltet).

Læs mere om muligheden for at sende høringssvar via dette link 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin