Spring til indhold

Den strategiske energiplan i høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til strategisk energiplan, og den er derfor i offentlig høring fra d. 25. maj til d. 1. august 2020.
26.05.2020

Hvordan skal fremtidens energi produceres? Hvor kan vi producere den? Hvordan kan vi hver især bidrage?

Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig, når de globale klimaudfordringer, som vi står overfor, kræver handling. Til dette formål er der udarbejdet en strategisk energiplan, der skal bidrage til, at Holbæk Kommune opnår sin målsætning om at blive mere grøn og bæredygtig. Ja, faktisk betyder det, at CO2-udledningen i Holbæk Kommune frem til 2030 skal reduceres med 70 procent i forhold til udledningen i 1990.

Den strategiske energiplan er Kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Holbæk Kommune de kommende år sikrer fremtidens energiforsyning og dermed bidrager til en omstilling af energisektoren til vedvarende energiformer. Det handler blandt andet om vindmøller, solceller, biogas, elbiler og fjernvarme. Det skal tilføjes, at planen ikke giver endelige svar på, hvilke energiformer vi skal benytte os af, eller hvor de skal placeres. Men blot sætter rammen for mulighederne.

Formålet med den strategiske energiplan for Holbæk Kommune er at danne et samlet beslutningsgrundlag for en kortsigtet og en langsigtet indsats for omlægning af energiområdet i Holbæk Kommune mod en mere grøn og bæredygtig omstilling.

Den samlede strategiske energiplan består af tre dele: En strategi, en handleplan og en baggrundsrapport. Derudover er der udarbejdet en miljøvurdering af planen.

Strategien er struktureret omkring seks temaer

Tema 1: Grøn varme
Tema 2: Grøn energiproduktion
Tema 3: Landbrug og skovrejsning
Tema 4: Bæredygtig transport
Tema 5: Energibesparelser
Tema 6: Affald

Indenfor hvert tema undersøges omstillingsmulighederne, og hvordan Holbæk Kommune i samarbejde med strategiske samarbejdspartnere kan gennemføre tiltag, der reducerer udledningen af drivhusgasser. Strategien vurderer desuden, hvor meget de enkelte sektorer skal bidrage med for samlet at opnå målet om 70 %-reduktion i 2030. Klimarådets nyeste analyser har inspireret til fastlæggelsen af målsætninger for de enkelte sektorer og valg af virkemidler.

I strategien indgår nogle af de input, der er kommet fra borgerne undervejs i processen.

Da udviklingen på energi- og klimaområdet sker hurtigt i disse år, skal strategien revideres en gang i hver valgperiode.

Den strategiske energiplan suppleres af en handleplan for 2020-2022, som beskriver hvilke konkrete handlinger Holbæk Kommune og de strategiske samarbejdspartnere vil iværksætte over de kommende to år. Handleplanen revideres hvert andet år, næste gang i august 2022. Nationale ændringer kan give anledning til hyppigere revision. Handleplanen følges op af en årlig status.

Den strategiske energiplan indeholder kort, der udpeger mulige områder til placering af energianlæg. Kortene viderebearbejdes i den kommende kommuneplan 2021.

 Feedback

Sidst opdateret

12.08.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin