Spring til indhold

Holbæk Kommune med i DK2020-samarbejdet

PRESSEMEDDELELSE | Som klimaambitiøs kommune har den grønne dagsorden bidt sig fast i Holbæk Kommune. Det bliver nu understreget med deltagelse i DK2020-samarbejdet.
19.11.2020

Holbæk Kommune er blandt de 46 kommuner, der har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som skal udvikles med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner. Holbæk Kommune har allerede besluttet at reducere udledningen i den samlede geografi med 70 % i 2030 målt i forhold til 1990. Så at deltage i DK2020 er ifølge borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen, et klart udtryk for vilje og ønske om at tage det lokale klimalederskab på sig.

”Jeg er virkelig glad for, at vi er kommet med i DK2020-samarbejdet. Det giver os et solidt grundlag for at blive konkrete på, hvad der skal til for, at vi kan leve op til den internationale målsætning i Paris-aftalen om at være CO2-neutrale i 2050. Vi har allerede lagt skinnerne til 70 % i 2030, blandt andet ved hjælp af grønnere energiforsyning og transportvaner. Som en del af DK2020-samarbejdet kan vi komme hele vejen i mål med den grønne omstilling af Holbæk Kommune,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

DK2020 er et vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner, der skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i hele Danmark og reducere vores klimaaftryk. Samarbejdet skal bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, der definerer, hvordan den enkelte kommune opnår CO2-neutralitet senest i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for fx 2030.

Klimaplaner skal pege på konkrete tiltag

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover vil klimahandlingsplanen også beskrive, hvordan vi tilpasser kommunen, så vi kan stå imod de konsekvenser klimaforandringerne har med stærkere storme, havvandsstigninger og øget nedbør.

”I DK2020-samarbejdet kan vi samarbejde med andre danske kommuner om bæredygtige løsninger på de problemer, som klimaforandringerne medfører. Vi kommer til at få fordel af, at andre kommuner gør sig erfaringer, vi kan bruge her hos os. Ligeledes er det også vigtigt, at opgaven ikke kan løses, uden at vores borgere og virksomheder bliver en del af løsningen på den udfordring, som vi alle står over for. Husk på målet skal nås lige om lidt. Og vi kan bidrage til en større efterspørgsel på nye teknologier. Det bliver et spændende samarbejde, som jeg forventer mig meget af,” fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Læs mere om DK2020

Fakta: DK2020 – klimaplaner for hele Danmark

  • Alle landets kommuner har frem til 21. oktober kunne søge om at blive en del af ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. 46 kommuner har ansøgt om at være en del af den første runde, hvor de nu skal i gang med at udvikle en lokal klimahandlingsplan. Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.
  • Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kroner til ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, hvilket giver mulighed for at invitere alle landets kommuner med i projektet fordelt over to runder.
  • Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og facilitere deres arbejde med at udvikle klimahandlingsplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR) i. Danmarks grønne tænketank CONCITO er overordnet projektsekretariat og videnspartner i projektet.


Feedback

Sidst opdateret

19.11.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin